Porady Kariera i rozwój Trendy w zarządzaniu: menedżer jako wspierający mentor
06.02.2019  | 6 min czytania

Trendy w zarządzaniu: menedżer jako wspierający mentor

06.02.2019  | 6 min czytania
Autor wpisu Katarzyna Klimek-Michno
Ocena treści
(5)

O kompetencjach menedżera w zmieniających się warunkach, trudnościach i wyzwaniach rozmawiamy z Sylwią Hałas-Dej, ekspertką w dziedzinie rozwoju menedżerów z Akademii Leona Koźmińskiego.

Czy dzisiejsi menedżerowie mają trudniej na rynku pracy niż ich koledzy, którzy pełnili funkcje kierownicze kilkanaście lat temu?

Współcześni menedżerowie stają przed nieco innymi wyzwaniami, przez co mogą mieć faktycznie trudniej. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wpływa na codzienną pracę. Dzisiejszy menedżer musi być elastyczny, a także uważnie obserwować i dostosowywać to, co na zewnątrz do tego, co wewnątrz organizacji. Kiedyś pewne decyzje można było podjąć w bardziej przewidywalnych warunkach, teraz warunki bardzo szybko się zmieniają. Na rynek wchodzi nowe pokolenie, pracownicy prezentują różne, odmienne wartości. To wszystko wymaga od menedżera uzupełniania umiejętności.

Co jeszcze może być trudne dla współczesnych menedżerów? Co może prowadzić do wypalenia zawodowego?

Trudności przysparza czas, który pędzi, przynosząc każdego dnia nowe wyzwania. Zmiana jest elementem stałym, trzeba umieć ją zaakceptować, a to nie jest łatwe. Rolą współczesnego menedżera jest budowanie atmosfery w środowisku pracy, a tym samym wspieranie procesu zaangażowania pracowników. Jest to na pewno wyzwanie. Do wypalenia zawodowego prowadzą różne elementy występujące w pracy zawodowej, jednym z nich jest frustracja wynikająca z „nienadążania” i brak stabilizacji. Trzeba mieć cały czas „rękę na pulsie”.

Jakie kompetencje są obecnie kluczowe na stanowisku menedżerskim?

Menedżer powinien mieć dużo kompetencji miękkich. Jego rola polega nie tylko na nadzorowaniu i delegowaniu zadań. Współczesny menedżer jest swego rodzaju mentorem, który wspiera swoich pracowników. Wiedza organizacyjna, związana z branżą, rynkiem, biznesem, też jest bardzo ważna. Ale kluczowy jest czynnik ludzki. Menedżer musi umieć współpracować z zespołem, budować motywację i zaangażowanie. Kiedyś też było to ważne, ale nie w takim stopniu jak obecnie. Dzisiaj menedżer scala środowisko, a nie dyrektywnie przydziela zadania i wydaje polecenia. Ważne, by umiał obserwować ludzi, rozmawiać z nimi, dopasowywać do wykonywanych zadań tak, żeby zwiększać efektywność całej organizacji. Umiejętności interpersonalne, komunikatywność, orientacja na cel – to wszystko zawsze było istotne. Wykaz wymaganych od menedżera kompetencji nie zmienia się na przestrzeni lat, nie pojawiają się nowe umiejętności, tylko zmienia się punkt ciężkości – na niektóre aspekty jest obecnie położony większy nacisk. Wiedza menedżerska też jest podobna, programy edukacji menedżerskiej są zbliżone, ale coraz więcej miejsca poświęca się nowym trendom i zjawiskom, jak np. zwinnemu zarządzaniu, przywództwu i mentoringowi.

Czy pracodawcy wymagają wykształcenia związanego z zarządzaniem?

Studia MBA, szkolenia i kursy rozwijające kompetencje menedżerskie, są na pewno cenne i przydatne. Pracodawcy zwracają uwagę na aspekt rozwoju również w kontekście wykształcenia. Przede wszystkim jednak organizacja powinna sobie postawić pytanie – jakiego menedżera potrzebujemy? Pod uwagę należy wziąć strukturę organizacji, zespół, jego potrzeby i cele do osiągnięcia. Ważne jest więc indywidualne dopasowanie do kultury organizacyjnej, wyznawanych wartości, kierunku rozwoju firmy itd. Świadoma organizacja bada potencjał menedżera, sprawdza, jakie jeszcze elementy powinny być wdrożone, żeby lepiej przygotować kandydata do pracy menedżerskiej. Jeśli na stanowisko kierownicze awansuje pracownik firmy, w ramach rekrutacji wewnętrznej, to też pojawiają się inne wyzwania niż w sytuacji, gdy zatrudniany jest menedżer z zewnątrz. Trudniej jest budować relację szef – pracownik z osobami, które jednocześnie są naszymi kolegami. Wówczas przydatne mogą być szkolenia. Dużo też zależy od tego, na jakim etapie kariery ktoś jest i czego potrzebuje - w kontekście budowania kapitału, przywództwa, komunikacji, inteligencji emocjonalnej. Każdy menedżer i kandydat na menedżera powinien postawić na indywidualnie poszukiwania i zastanawiać się, czego on konkretnie potrzebuje. Najważniejsza jest wewnętrzna motywacja do podejmowania działań w kontekście własnego rozwoju.

Wspomniała Pani o zmieniającym się rynku i otoczeniu biznesowym. Warto iść za trendami szkoleniowymi?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie będą one nam służyć. Wewnętrzne programy rozwoju organizacji powinny być oparte na celach organizacji i odpowiadać na potrzeby związane z motywacją i zaangażowaniem. Ważne, żeby bez względu na panujące mody i trendy, menedżer miał samoświadomość – potrafił zidentyfikować swoje potrzeby, dostrzec swoje złe nawyki, zacząć pracować nad nimi i obserwować efekty. Są takie przyzwyczajenia, które trudno usunąć albo proces pracy nad nimi jest długotrwały. Ważna jest uważność i samorefleksja, obserwowanie samego siebie, swoich reakcji, stylu rozmowy z zespołem, współpracownikami itd. Dzięki temu czuje się wewnętrznie, co powinno się zrobić i zmienić, a co jest właściwie obranym kierunkiem.

Przed jakimi wyzwaniami staną menedżerowie w najbliższych latach?

Kompetencjami przyszłości na pewno będzie otwartość i chęć podążania za zmianą tak, aby nie było to coś, co przeraża. Ważna jest umiejętność oswojenia się z tym, co nowe, zaakceptowania tego i dostrzeżenia w tym konkretnych korzyści. Na pewno będzie rosła rola kompetencji miękkich. Będą one miały bardzo duże znaczenie tam, gdzie potrzebna jest komunikacja i relacja międzyludzka, gdzie procesy nie będą zautomatyzowane. Niektóre czynności mogą być wykonywane przez boty, roboty itd., ale w przypadku menedżerów – element ludzki zawsze będzie występował. Obserwuję wielu menedżerów, którzy przechodzą metamorfozę, zmieniają perspektywę, koncentrując się na swoim rozwoju. Zauważają, że ich rozwój osobisty jest tak samo ważny jak rozwój zawodowy. Efektywność można jednak uzyskać tylko wtedy, jeśli zdobytą wiedzę zaczynamy praktykować i stosować w codziennym działaniu.

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

 

 

Oceń artykuł