Porady Kariera i rozwój Różne typy osobowości – czy można współpracować mimo różnic?
16.05.2019  | 5 min czytania

Różne typy osobowości – czy można współpracować mimo różnic?

16.05.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)
 • Kilkanaście typów osobowości – poznaj je!
 • Czy typ władczy i typ wrażliwy mogą się dogadać?
 • Odkryj swoje słabe punkty, zmieniaj nawyki, ucz się asertywności

Czy osoba posiadająca choleryczny temperament i wrodzone predyspozycje do dynamicznego działania może porozumieć się z refleksyjnym melancholikiem? Dużo zależy od tego, czy zarówno choleryk, jak i melancholik mają świadomość różnic, jakie między nimi występują. Praca nad własnym charakterem to czynnik, który też wywiera istotny wpływ na jakość relacji.   

Pewny siebie, oddany, czujny… - typy osobowości

W książce „Twój psychologiczny autoportret” John M. Oldham wyróżnia czternaście typów osobowości:

 1. sumienny
 2. pewny siebie
 3. oddany
 4. dramatyczny
 5. czujny
 6. wrażliwy
 7. wygodny
 8. awanturniczy
 9. nie-zwyczajny
 10. samotniczy
 11. zmienny emocjonalnie
 12. ofiarny
 13. władczy
 14. poważny.

Każdy typ posiada cechy charakterystyczne, które decydują o sposobie postrzegania świata, reakcjach na konkretne bodźce itd.

John M. Oldham wyjaśnia w swojej książce:

„Twój typ osobowości to zasada, która porządkuje Twoje życie i wyznacza jego kierunek. To system obejmujący wszystkie twoje cechy charakterystyczne, odczucia, myśli, postawy, typowe zachowania oraz mechanizmy radzenia sobie z problemami. Wyznacza on niepowtarzalny wzór działania twojej psychiki – sposób myślenia, odczuwania i zachowania – który czyni ciebie naprawdę tobą.”

Kluczowe sfery, różne oczekiwania

Autor wyodrębnia sześć kluczowych sfer funkcjonowania człowieka: praca, Ja, emocje, związki, samokontrola, rzeczywistość. Ich znaczenie różni się w zależności od typu osobowości. Praca to kluczowa sfera dla typów: sumiennego, władczego i poważnego. Jak czytamy w książce „Twój psychologiczny autoportret”, tacy ludzie są stale zajęci, nawet w czasie wolnym. Aktywność zawodowa i sukcesy decydują o ich samopoczuciu, a nawet tożsamości. Dla typów: dramatycznego, zmiennego, samotniczego i wrażliwego najważniejsze są emocje. John M. Oldham wyjaśnia w swojej książce, że:

„Ten emocjonalny styl bycia może dobrze przysłużyć się im w pracy, jeśli wybiorą karierę, w której będą mogli wykorzystać swoją intuicję, talenty twórcze i wyczucie chwili”.  

Zetknięcie osób reprezentujących typ sumienny i dramatyczny może powodować spięcia.    

Jak współpracować mimo różnic charakterów?

Najlepiej czujemy się wśród ludzi, którzy są do nas podobni. Rzeczywistość jednak często różni się od naszych oczekiwań i – nawet jeśli występują podobieństwa między nami i osobami z naszego otoczenia – różnice również są widoczne. Czasami mogą stać się punktem zapalnym i wywołać poważny konflikt. Ryzyko wzrasta na przykład wtedy, gdy osoba sumienna realizuje projekt we współpracy z wygodnym typem osobowości. W takiej sytuacji rzetelność, terminowość i gotowość do poświęceń zostają skonfrontowane z luźnym podejściem do obowiązków oraz skłonnością do odwlekania. Zdaniem Johna M. Oldhama wrodzone cechy człowieka nie muszą determinować jego działań. Autor „Twojego psychologicznego autoportretu” pisze, że:

„Twój typ osobowości, porządkując w określony sposób twoje przeżycia i reakcje w sześciu kluczowych sferach życia, rządzi twoją egzystencją i staje się czymś w rodzaju fatum. Jest to jednak fatum, które można przełamać. Możliwość zmiany istnieje nawet w przypadku ludzi, którzy cierpią na zaburzenia osobowości. Poprzez doświadczenie, naukę lub psychoterapię jednostka może odwrócić zakryte dotąd karty i w dowolnym wieku otworzyć przed sobą nowe możliwości.”

Typy osobowości – jak rozpoznać własny?

W budowaniu dobrych relacji ze współpracownikami, którzy są diametralnie różni niż my sami, warto zadbać o takie aspekty:

 • Jasno ustalony zakres obowiązków i odpowiedzialności

Konkretny podział zadań może zapobiec problemom wynikającym z różnic charakterów. Pracując w zespole, część zadań wykonuje się w pojedynkę. Ważne, by obowiązki były rozdzielane zgodnie z umiejętnościami i predyspozycjami konkretnych osób. Na przykład: typowi sumiennemu można zlecić wnikliwy research, a nie-zwyczajnemu – prace kreatywne.  

 • Wiedza i zrozumienie

Jeśli należysz do zespołu składającego się z diametralnie różnych osób, postaraj się dowiedzieć czegoś nie tylko o sobie samym, ale również o współpracownikach. Uzupełnienie wiedzy psychologicznej sprawi, że będziesz lepiej radzić sobie z napięciami.

„Dzięki nauce odmiennych „gramatyk” czternastu typów osobowości łatwiej ci będzie unikać konfliktów bądź rozwiązywać je i w ogóle radzić sobie z każdym, kogo napotkasz na swojej drodze, nie wyłączając samego siebie” – pisze John M. Oldham.

 • Asertywność

Osoby posiadające dominującą osobowość wykazują skłonność do narzucania innym swojej woli. Jeśli obrona i wyrażanie własnego zdania przychodzi Ci z trudem, ucz się stawiać granice. Możesz to robić np. we współpracy z coachem.

Doskonal swój charakter

Ważne, by znać własne wzorce zachowań. Brak wiedzy na temat tego, jak reagujesz w obliczu stresujących sytuacji, a także brak świadomości, jakie wrażenie wywierasz na innych, może sprawić, że wybierzesz ścieżkę kariery, która okaże się niezgodna z Twoimi predyspozycjami.

Jak pisze John M. Oldham: 

„Twój styl funkcjonowania w sferze Ja wpływa na wiele ważnych aspektów twojego zachowania – na przykład na to, jak wypadasz w trakcie rozmów kwalifikacyjnych przy szukaniu pracy. Jednostki awanturnicze potrafią wykazać się w tej sferze tak wielką siłą, że bez trudu uzyskują pracę, o której nie mają pojęcia. Z kolei jednostki typu ofiarnego, które – jak wskazuje sama nazwa – czują się dobrze tylko wtedy, kiedy dużo dają z siebie na rzecz innych, są niezdolne do samochwalstwa, będą więc pomniejszały swoje rzeczywiste talenty i kwalifikacje”.

Aby odkryć własny typ osobowości, możesz wykonać test dostępny w książce „Twój psychologiczny autoportret”.  

Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Podchodź refleksyjnie do uwag kierowanych pod Twoim adresem. Zmieniaj negatywne nawyki, pracuj nad swoimi emocjami. Jak tłumaczy John M. Oldham: „Uświadomiwszy sobie słabe punkty swej osobowości, możesz teraz zająć się jej naprawą. Lwią część stylu osobowościowego stanowią codzienne nawyki. Szczęśliwie przy dostatecznie silnej motywacji można je zmienić.”

6 złych nawyków, które skutecznie uniemożliwiają Ci rozwój

Współpraca z osobami, które skrajnie się od nas różnią, jest trudna. Może okazać się również niemożliwa, jeśli jedna strona nie analizuje i nie zmienia swoich zachowań. Warto jednak starać się zrozumieć współpracowników i budować relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł