Porady Kariera i rozwój Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy
10.11.2017

Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.4)

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mogą korzystać m.in. z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Mają także prawo ubiegać się o dopłaty do szkoleń umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Do ich obowiązków należy systematyczne zgłaszanie się w urzędzie i realizowanie planu stworzonego z myślą o osobach bezrobotnych.

Rejestracja w PUP jako poszukujący pracy

Opisy procedury rejestracji osób poszukujących pracy znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Osoba, która chce zostać zarejestrowana, musi spełnić określone warunki, tzn.:

Urzędnik odbiera wypełnione dokumenty niezbędne do uzyskania statusu osoby poszukującej pracy, wręcza pouczenie o prawach przysługujących zarejestrowanemu, a następnie wyznacza kolejne terminy spotkań. Warunki uzyskania statusu bezrobotnego są wskazane tutaj: http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-poszukujacej-pracy.

Prawa osoby szukającej zatrudnienia

Poszukujący zatrudnienia ma prawo do korzystania z pośrednictwa pracy, tzn. do uczestnictwa w spotkaniach z pośrednikiem oraz w targach i giełdach pracy. Może również uczęszczać na indywidualne lub grupowe sesje z doradcą zawodowym. Praca indywidualna polega na wspomaganiu procesu podejmowania decyzji zawodowych. W trakcie spotkań grupowych, prowadzonych przez doradcę, uczestnicy uczą się oceniać własne możliwości i rozwijają umiejętności dokonywania właściwych wyborów w związku z planowaniem kariery zawodowej.

Osoby poszukujące pracy, które spełniają określone warunki, mogą również korzystać z usług szkoleniowych oferowanych przez urząd. Przysługuje im także prawo ubiegania się o dofinansowanie kosztów egzaminów, od których zależy możliwość uzyskania kwalifikacji niezbędnych do pracy w danym zawodzie. Mogą również wnioskować o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia lub sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych z Funduszu Pracy.     

Obowiązki poszukującego pracy

Osoba, która uzyskała status bezrobotnego, ma nie tylko prawa, ale również obowiązki. Należy do nich m.in. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz w ciągu 90 dni i potwierdzanie dalszego zainteresowania pomocą, której zakres wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001). Poszukujący pracy musi także zawiadamiać urząd w ciągu 7 dni o zmianach dokonywanych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach. Konieczne jest stawianie się na spotkaniach w ustalonym terminie i podawanie przyczyn nieobecności w ciągu 7 dni. Bezrobotny musi także realizować indywidualny plan działania przewidziany dla osób poszukujących pracy i uczestniczyć w szkoleniach oferowanych przez urząd.     

Różne źródła ofert

Warto wykorzystywać również inne możliwości w zakresie poszukiwania pracy. Pomocnym narzędziem jest Internet i portale takie jak Pracuj.pl. Po założeniu konta na Pracuj.pl otrzymujemy oferty pracy. Tym samym zyskujemy gwarancję, że nie przeoczymy ciekawych ogłoszeń. Pobierając aplikację na telefon, mamy możliwość niemal natychmiastowego odpowiadania na oferty. Otrzymujemy też powiadomienia o pojawieniu się nowych ogłoszeń.     

Oceń artykuł