Porady Kariera i rozwój Otwarty rynek pracy – jakie daje możliwości?
26.06.2018 | 4 min czytania

Otwarty rynek pracy – jakie daje możliwości?

26.06.2018 | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Otwarty rynek pracy umożliwia znalezienie zatrudnienia zarówno przez osoby zdrowe, jak i niepełnosprawne. Każdy pracownik traktowany jest w ten sam sposób, nikt nie jest dyskryminowany ze względu na stan zdrowia. Osoby zatrudnione wykonują obowiązki na takich samych zasadach i otrzymują odpowiednie wynagrodzenie.

Otwarty rynek pracy – definicja

Bez względu na orzeczoną lub nieorzeczoną niepełnosprawność, na otwartym rynku pracy każdy ma dostęp do miejsc zatrudnienia. Pracodawca zatrudnia osoby zdrowe oraz niepełnosprawne na równorzędne stanowiska. Oto przykładowe cechy otwartego rynku pracy:

 • zatrudnia się pracowników na podstawie posiadanych kompetencji zawodowych oraz kwalifikacji do pracy w zawodzie;
 • osoby zatrudnione wykonują swoją pracę w takich samych warunkach oraz na takich samych zasadach, niezależnie od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego braku, np. podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, bez stosowania wobec niepełnosprawnych umów cywilnoprawnych;
 • pracownicy mają taki sam zakres obowiązków oraz uprawnień pracowniczych.

6 przywilejów osoby niepełnosprawnej w pracy

Co daje otwarty rynek pracy?

Otwarty rynek pracy umożliwia:

 • aktywizowanie niepełnosprawnych do pracy oraz udział w życiu społecznym i zawodowym;
 • integrację różnych grup społecznych – dzięki zatrudnianiu zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych osób możliwe jest poznawanie potrzeb różnych pracowników, wczuwanie się w ich sytuację oraz docenianie pracy i ambicji osób z niepełnosprawnością;
 • aktywny rozwój zawodowy i awans osób niepełnosprawnych – wszyscy pracownicy mają takie same możliwości i ścieżki rozwoju;
 • otrzymanie wyższego wynagrodzenia przez pracowników z niepełnosprawnością – mogą wykonywać pracę dostępną dla większości osób, nie są dyskryminowani na tle finansowym;
 • większy wybór pracy oraz możliwości zawodowe.

Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy – poznaj je

Pracodawcy na otwartym rynku pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy m.in.:

 • udzielanie osobom z niepełnosprawnością urlopu wypoczynkowego w wydłużonym wymiarze – niepełnosprawnym pracownikom przysługuje dodatkowe 10 dni płatnego urlopu;
 • skrócenie czasu pracy pracowników z niepełnosprawnością znaczną oraz umiarkowaną – tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 35 godzin, a w ciągu dnia 7 godzin;
 • zakaz zlecania pracy w godzinach nocnych zatrudnionym niepełnosprawnym;
 • pracownik z orzeczoną niepełnosprawnością nie może zostać zmuszony do dłuższego czasu pracy. O wykonywaniu obowiązków w godzinach nadliczbowych decyduje osoba zatrudniona;
 • dostosowanie zakładu oraz stanowiska pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych – to m.in. przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, odpowiednia wysokość biurka dla pracownika biurowego, który porusza się na wózku inwalidzkim, windy oraz poręcze pomagające w poruszaniu się;
 • udzielenie dodatkowych 21 dni wolnych w ciągu roku kalendarzowego – niepełnosprawny pracownik ma prawo do pełnopłatnych dni wolnych, które może wykorzystać na wykonanie badań lekarskich lub udział w turnusie rehabilitacyjnym;
 • prawo do odmowy udziału w delegacji - jeśli pracownik niepełnosprawny ma problemy ze zdrowiem i/lub poruszaniem się.

Decyzja nie może mieć wpływu na zwolnienie osoby zatrudnionej.

Oceń artykuł