Porady Kariera i rozwój Od czego zależą zarobki programisty?
19.10.2017

Od czego zależą zarobki programisty?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Branża IT rozwija się prężnie, dlatego jest duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności, np. w zakresie programowania. Płace, na jakie mogą liczyć programiści, stale utrzymują się na atrakcyjnym poziomie. O wysokości wynagrodzeń decydują też inne czynniki.

Na poziom płac programistów wpływa m.in.:

1. Region

Z raportu sporządzonego przez serwis zarobki.pracuj.pl wynika, że w 2016 r. najwyższe wynagrodzenia otrzymywali mazowieccy specjaliści IT zajmujący się rozwojem oprogramowania. Mediana płac w Warszawie wynosiła 8 000 zł, co oznacza, że połowa badanych zarabiała poniżej, a druga połowa – powyżej tej kwoty. Mediana wynagrodzeń inżynierów oprogramowania w Małopolsce (w Krakowie) wynosiła 8 050 zł brutto, a na Pomorzu (w Gdańsku) – 9 150 zł.

2. Wielkość i tempo rozwoju miasta

Wysokość zarobków jest zróżnicowana nie tylko ze względu na województwa. Zależy również od miasta. Pensje, jakie otrzymywali programiści zatrudnieni we Wrocławiu, były niższe od tych, które oferowali pracodawcy w Warszawie. Wrocławscy programiści Java w 2016 r. uzyskiwali przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7 000 zł brutto, a warszawscy – 8 000 zł brutto.  

3. Doświadczenie

Wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego wzrastają szanse na awans i podwyżkę. Początkujący programiści zarabiają mniej niż starsi koledzy, którzy działają samodzielnie i nie potrzebują nadzoru. Dysponując rozległą wiedzą i doświadczeniem, popełniają mniej błędów niż na początku kariery zawodowej. Wysokość płac zależy również od otwartości na wiedzę. Branża IT dynamicznie się rozwija, dlatego lepiej prosperują w niej te osoby, które chętnie się uczą i zdobywają nowe umiejętności.   

4. Wielkość firmy

Zgodnie z informacjami zgromadzonymi przez serwis zarobki.pracuj.pl w 2016 r., pracownicy zatrudnieni w dużych firmach zarabiali przeciętnie o 1 000 zł brutto więcej niż osoby pracujące w małych przedsiębiorstwach. Mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio: 5 050 zł brutto i 6 050 zł brutto. Przy ustalaniu wartości środkowych brano pod uwagę dane dotyczące wszystkich branż.

Kwalifikacje i kompetencje programisty

W pracy programisty wykształcenie ma mniejsze znaczenie niż np. umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie, takie jak dążenie do rozwoju. Podczas studiów informatycznych zdobywa się wiedzę z zakresu programowania, ale można ją posiąść również indywidualnie lub w trakcie szkoleń organizowanych przez pracodawców. Osoba, która chce programować, powinna posiadać zdolność analitycznego myślenia. Liczą się również: dokładność, cierpliwość, a także dyscyplina. Tworzenie złożonych kodów nie przychodzi łatwo, szczególnie na początku drogi zawodowej. Programista powinien wykazywać samodzielność w działaniu i rozwiązywaniu problemów. Ważne, by dążył także do zdobywania wiedzy i umiejętności, np. opanowując kolejne języki programowania.   

Oceń artykuł