Porady Kariera i rozwój Nadążyć za światem. Kompetencje cenne w przyszłości
26.06.2018  | 3 min czytania

Nadążyć za światem. Kompetencje cenne w przyszłości

26.06.2018  | 3 min czytania
Autor wpisu admin
Ocena treści
(5)

Świat się zmienia. A wraz z nim intensywnie przeobraża się rynek pracy. W niedalekiej przyszłości niektóre zawody zanikną, inne zmienią swój charakter, a obok nich powstanie wiele nowych. Jak się na to przygotować? Jakie kompetencje okażą się szczególnie pożądane przez pracodawców w najbliższej dekadzie i pozwolą pracownikom nie wypaść z obiegu?

Wskazuje się na wzrost cyfryzacji i robotyzacji jako na główne czynniki, mające wpływ na kształtowanie przyszłego charakteru pracy. Nawet 40 proc. stanowisk w Polsce, a ponad połowa na świecie, zagrożonych jest automatyzacją, jak wynika z badania przeprowadzonego przez DELab UW „Aktywni+”. W raporcie „Future Work Skills 2020” sporządznym przez Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute podkreśla się, że rozwój nowych mediów i namnażająca się ilość danych otwierają nową erę, umożliwiającą modelowanie systemów społecznych na ogromną skalę, w ramach której trzeba nauczyć się myśleć i działać. Z kolei w raporcie Paerson „The Future of skills. Employment in 2030” badacze apelują, aby nie ignorować innych istotnych tendencji, takich jak globalizacja, starzenie się społeczeństw, dynamiczna urbanizacja czy wzrost zielonej gospodarki.

W obliczu tak szybko postępującej cyfryzacji, przemian technologicznych i społecznych łatwo o brak kompetencji, a w konsekwencji obniżenie naszej atrakcyjności na rynku pracy. Dlatego też nie należy zamykać się w ramach określonego zawodu, bo jego charakter może się zmienić. Trzeba mieć świadomość konieczności ciągłego podnoszenia i aktualizowania swoich kompetencji oraz tego, że w przyszłości będziemy często łączyć ze sobą różne profesje - mówi Marcin Tchórzewski, CEO i założyciel Coders Lab.

Poznaj 8 zasad umieszczania kompetencji miękkich i twardych w CV >

Umiejętności XXI wieku

Z raportów i rankingów wynika, że nieodmiennie w cenie będą tzw. umiejętności XXI wieku, do których, najogólniej rzecz biorąc, należą zdolności interpersonalne, wyższego rzędu zdolności poznawcze, takie jak aktywne uczenie się, płynność pomysłów, oryginalność rozumowania czy myślenie systemowe, a w ramach niego umiejętność rozpoznawania i rozumienia, zdolność krytycznego osądu, analizy, podejmowania decyzji.

Zadania stawiane obecnie przed pracownikami są coraz bardziej złożone. Nie zawsze można się do nich merytorycznie przygotować. Dlatego pożądane są tzw. kompetencje miękkie, które pozwalają na spontaniczne, odważne i elastyczne podejście do rozwiązywania problemów. Można się tego nauczyć - wyjaśnia ekspert z Coders Lab.

Zdaniem Institute of the Future najbardziej pożądanymi umiejętnościami przyszłości będą:

  • Sense-making, czyli zdolność określania znaczenia tego, co jest wyrażane, tworzenia unikalnych spostrzeżeń, mających krytyczne znaczenie w procesie podejmowania decyzji.
  • Inteligencja społeczna, zawsze pożądana cecha u osób pracujących w grupie, teraz tym ważniejsza, że współpracować będziemy z coraz większą liczbą ludzi.
  • Myślenie adaptacyjne, charakteryzujące się zdolnością reagowania na okoliczność chwili, pomysłowością, przystosowaniem się do warunków i wykraczaniem poza schematy.
  • Międzykulturowość”, czyli umiejętność odnalezienia się i funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku.
  • Umiejętność przetwarzania dużej ilości informacji, przekładania danych statystycznych na pojęcia abstrakcyjne i odczytywanie płynących z nich sensów.
  • Umiejętność korzystania z nowych mediów i wykorzystywania ich do perswazyjnej komunikacji, a także sprawne poruszanie się w obszarze komunikatów wizualnych.
  • Interdyscyplinarność, zdolność do poruszania się w różnych, czasem pozornie niezwiązanych ze sobą, dziedzinach.
  • Myślenie projektowe, a więc podejmowanie szeregu zadań, prowadzących do określonego celu.
  • Umiejętność zdalnej współpracy.

Sprawdź, czy masz najbardziej pożądane kompetencje zawodowe w 2020 r. >

Bezpieczne zawody

Nie znaczy to jednak, że odejdą w niepamięć zawody tradycyjne. W niebezpieczeństwie są tylko te, polegające na rutynowym powtarzaniu czynności. W przyszłości z pewnością nie zabraknie miejsca dla tych, które wiążą się z opieką, znajomością ludzkiej psychiki czy kreatywnością.

Oceń artykuł