Porady Kariera i rozwój Job shadowing – sposób na dobry start
18.01.2019  | 3 min czytania

Job shadowing – sposób na dobry start

18.01.2019  | 3 min czytania
Autor wpisu Katarzyna Klimek-Michno

Wyobraź sobie, że przychodzisz do wybranej firmy i przez cały dzień obserwujesz pracę innych ludzi. Jesteś z nimi w trakcie zebrań, towarzyszysz podczas wykonywania zadań, słuchasz o podejmowanych decyzjach. Bycie w cieniu pracowników ma swoje blaski. Job shadowing to rozwiązanie korzystne zarówno dla studentów, jak i specjalistów z dłuższym stażem.

Nauka poprzez obserwację to jeden ze sposobów, żeby lepiej poznawać rynek pracy i specyfikę wybranego zawodu, przedsiębiorstwa, branży. Taką szansę mają uczestnicy programu Erasmus+, którzy chcą np. rozwinąć własne stowarzyszenie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wyjechać na krótki pobyt do zagranicznej organizacji, gdzie będą poznawać nowe metody pracy, dzielić się swoim doświadczeniem, szukać inspiracji i wskazówek.

Jak cień

Studenci są też zachęcani do obserwowania przedsiębiorstw na polskim rynku pracy. Taką ofertę można znaleźć m.in. w uczelnianych biurach karier, które pośredniczą między studentami a firmami przyjmującymi chętnych na praktyki, staże, job shadow itp. Możliwość bycia „cieniem” pracownika to okazja, żeby na własne oczy przekonać się, na czym konkretnie polega praca, jakie obowiązki wykonuje się na wybranym stanowisku, jakie kompetencje są potrzebne i z jakimi codziennymi wyzwaniami należy się mierzyć. Dzięki temu można zweryfikować swoją decyzję o przyszłym zawodzie. W odróżnieniu od praktyk i stażu – gdzie praktykant/stażysta wykonuje konkretne czynności – job shadowing wiąże się z przyglądaniem się innym i brakiem aktywności. Ale pozostawanie w cieniu też ma swoje zalety. Mimo że jest się tylko obserwatorem, to i tak zdobywa się doświadczenie, z którego można wyciągnąć wnioski na przyszłość. Strona www, foldery, ulotki, prezentacje na targach pracy – nic tak nie przybliży nam działalności firmy, jak obserwowanie jej od środka. To okazja, żeby zastanowić się, czy właśnie w tej organizacji będziemy kiedyś chcieli pracować, czy odpowiada nam kultura organizacyjna, styl zarządzania, panująca atmosfera itp.

Korzyści dla pracodawcy

Programy stażowe i praktyki – to powszechnie stosowane sposoby nawiązywania współpracy ze studentami. Job shadowing nie cieszy się jeszcze taką popularnością, ale to trend, w którym jest duży potencjał. Zyskuje na tym nie tylko sam obserwujący, ale i firma, która pozwala na jedno- czy dwudniową obserwację. Dzięki takiej metodzie studenci i absolwenci mogą przekonać się, nad jakimi umiejętnościami powinni jeszcze popracować. Są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i potrafią połączyć teorię z praktyką. Podejmują też trafniejsze wybory podczas rekrutacji, a to w dalszej perspektywie wpływa na motywację i zaangażowanie. Job shadowing – profesjonalnie zorganizowany – może być cennym elementem budowania wizerunku otwartego, przyjaznego pracodawcy.

Nie tylko dla studentów

Warto też pamiętać, że job shadowing nie musi być zarezerwowany tylko dla studentów czy stażystów. Poznawanie specyfiki pracy na danym stanowisku może być metodą adekwatną dla niemal każdego szczebla w strukturze organizacyjnej. Celem może być nie tylko przyuczenie do pracy na danym stanowisku, ale też poszerzenie perspektywy myślenia danej osoby – również menedżera.
- dr Anna Dolot, Ekspert HR w Grupie ATERIMA.

Aby jednak job shadowing faktycznie był efektywny, potrzebne jest przygotowanie – po stronie pracodawcy i osoby zapraszanej do obserwacji. Należy zadbać o kwestie organizacyjne, merytoryczne, komunikacyjne.

Kluczowe pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, planując job shadowing to: kto będzie pracownikiem obserwowanym przez praktykanta? Taka osoba musi mieć wiedzę i świadomość, czym jest shadowing, jaki jest jego cel, a także znać poziom wiedzy - lub wręcz niewiedzy - młodego człowieka oraz sposób jego myślenia.
- dr Anna Dolot

Prowadzący powinien być też empatyczny, gdyż dzięki temu będzie mógł wczuć się w sytuację drugiej osoby. Umiejętności komunikacji i budowania relacji powinny być na ponadprzeciętnym poziomie.

Taka osoba powinna stworzyć atmosferę sprzyjającą zadawaniu pytań i wymianie myśli wynikających z obserwacji. Powinna zatem dobrze tłumaczyć, obserwować reakcje i na nie odpowiadać. Wybrać należy więc osobę życzliwą, cierpliwą, która lubi ludzi oraz potrafi i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem - radzi ekspert Grupy ATERIMA.

Job shadowing zakłada, że zaproszona osoba widzi nas w codziennym działaniu, na bieżąco śledzi to, co robimy. Ważne jest więc zachowanie naturalności. Przygotowanie i plan działania mają znaczenie, ale nie chodzi o to, żeby kreować sztuczne warunki, tylko skupić się na autentyczności. Planując job shadowing, należy też uwzględnić firmowy harmonogram i specyfikę okresu, w którym będzie zorganizowane takie spotkanie.

Choć w najgorętszych momentach sezonu czy godzinach szczytu najwięcej się dzieje, co daje możliwość obserwacji ciekawych sytuacji, może brakować czasu na wprowadzenie, pytania, wytłumaczenie, dzielenie się wiedzą z obserwatorem. Warto zatem wybrać czas, w którym są spokojniejsze i mniej nerwowe warunki na wymianę uwag, omówienie pracy. Z drugiej strony nie może to być też tzw. „martwy okres”, kiedy dzieje się niewiele i obserwacja ciekawych sytuacji jest trudna lub wręcz niemożliwa.
- dr Anna Dolot

Pełen entuzjazmu i podziwu, rozczarowany, zaskoczony, zmotywowany, przekonany – reakcje po spotkaniu z wybranym pracodawcą mogą być różne. Job shadowing może być krótką przygodą, która jednak przyniesie długofalowe efekty. Warto świadomie podejmować decyzje!

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

 

Oceń artykuł