Jakie s膮 sk艂adniki wynagrodzenia? Por贸wnaj umowy!

Kategoria
Kariera i rozw贸j

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Kariera i rozw贸j

Wysoko艣膰 pensji, jak膮 otrzymujemy, zale偶y od wielu czynnik贸w. Najwa偶niejsze z nich to: charakter wykonywanej pracy, do艣wiadczenie, kwalifikacje i rodzaj umowy, na podstawie kt贸rej pracujemy.

Umowa o prac臋

Wykonuj膮c obowi膮zki zawodowe na podstawie umowy o prac臋, mamy prawo do wynagrodzenia, kt贸re nie mo偶e by膰 ni偶sze ni偶 p艂aca minimalna. Warunki wynagradzania pracownika powinny zosta膰 okre艣lone w regulacjach wewn膮trzzak艂adowych. Przepisy dotycz膮ce pensji pracownika – zatrudnionego na podstawie umowy o prac臋 – znajduj膮 si臋 w dziale III kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Cz臋艣ci sk艂adowe wynagrodzenia osoby zatrudnionej w oparciu o umow臋 o prac臋, to:

  • p艂aca zasadnicza,
  • dodatki:

– za prac臋 w nocy,

– za dy偶ury pe艂nione poza godzinami pracy wynikaj膮cymi z harmonogramu,

– za czas niewykonywania pracy,

– za prac臋 w nadgodzinach oraz w niedziel臋 i 艣wi臋ta.

Pracodawca mo偶e fakultatywnie przyzna膰 dodatek:

  • sta偶owy,
  • funkcyjny,
  • zmianowy,
  • za prac臋, w kt贸rej wyst臋puj膮 warunki szkodliwe,
  • za szczeg贸lne umiej臋tno艣ci.

Od wynagrodzenia odlicza si臋 zaliczk臋 na podatek dochodowy, a tak偶e sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa-zlecenie

Do umowy-zlecenia odnosz膮 si臋 przepisy kodeksu cywilnego (art.734-751): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093. Za wykonanie zlecenia przys艂uguje wynagrodzenie, je艣li zleceniobiorca nie zobowi膮za艂 si臋 do nieodp艂atnego zrealizowania postanowie艅 umowy. Wysoko艣膰 p艂acy powinna wynika膰 z ustale艅 stron. Wymiar wynagrodzenia zale偶y od stawek obowi膮zuj膮cych na rynku, je艣li strony nie ustali艂y wysoko艣ci p艂acy.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy za godzin臋 pracy nie powinno by膰 ni偶sze ni偶 kwota najni偶szej dozwolonej stawki godzinowej. Jej wymiar wynika z wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋. Od p艂acy zleceniobiorcy odprowadza si臋 sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne (wyj膮tek stanowi dobrowolna sk艂adka chorobowa) i na ubezpieczenie zdrowotne. Osk艂adkowaniu nie podlegaj膮 umowy-zlecenia zawierane ze studentami i uczniami, kt贸rzy nie uko艅czyli 26. roku 偶ycia. Od wynagrodzenia odlicza si臋 r贸wnie偶 zaliczk臋 na podatek dochodowy od os贸b fizycznych. 聽

Umowa o dzie艂o

Przepisy dotycz膮ce um贸w o dzie艂o znajduj膮 si臋 w art. 627-646 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie wykonawcy dzie艂a mo偶e by膰 kosztorysowe lub rycza艂towe. W przypadku p艂acy rycza艂towej wysoko艣膰 nale偶nej kwoty wynika z ustale艅 stron. Wysoko艣膰 wynagrodzenia kosztorysowego ustala si臋 na podstawie planowanych prac i przewidywanych koszt贸w. Umowa o dzie艂o nie stanowi odr臋bnego tytu艂u do ubezpiecze艅 spo艂ecznych. Podlega osk艂adkowaniu wy艂膮cznie wtedy, gdy zawieramy j膮 z w艂asnym pracodawc膮 lub wykonujemy dzie艂o na jego rzecz. Od wynagrodzenia brutto – z tytu艂u umowy o dzie艂o – zawsze odlicza si臋 zaliczk臋 na podatek dochodowy od os贸b fizycznych. 聽聽聽聽聽

Umowa agencyjna

Do umowy agencyjnej odnosz膮 si臋 art. 758-764 kodeksu cywilnego. Agentowi przys艂uguje prowizja, je艣li spos贸b wynagradzania nie jest okre艣lony w umowie. Strony mog膮 ustali膰 inn膮 form臋 wynagradzania, np. rycza艂t. Osoby, kt贸re wykonuj膮 prac臋 na podstawie umowy agencyjnej, podlegaj膮 ubezpieczeniu spo艂ecznemu i zdrowotnemu na takich samych zasadach, jak zleceniobiorcy. 聽聽

Oce艅 artyku艂


Narz臋dzia