Porady Kariera i rozwój Jak zostać księgową/księgowym?
01.03.2018

Jak zostać księgową/księgowym?

01.03.2018
Autor wpisu Pracuj.pl

Podjęcie pracy w charakterze księgowego wymaga wiedzy fachowej oraz znajomości zagadnień z zakresu prawa podatkowego. Ważne są również kompetencje miękkie, takie jak rzetelność, terminowość i umiejętność zarządzania sobą w czasie.

Księgowa – wymagania

Osoba zatrudniona na stanowisku księgowej/księgowego zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie lub instytucji. Do jej zadań należy m.in. księgowanie dokumentów, przygotowywanie przelewów bankowych, rozliczanie zobowiązań podatkowych firmy itd. W tym zawodzie niezbędna jest wiedza z zakresu rachunkowości, a także umiejętność obsługi specjalistycznych programów księgowo-kasowych. Pracownik działu księgowości, a w szczególności osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego, powinna także dobrze orientować się w przepisach prawa podatkowego. Aby tak było, musi stale aktualizować swoją wiedzę z tego zakresu. W przeciwnym razie może narazić pracodawcę na poważne straty. Choć w razie popełnienia błędu księgowy nie ponosi odpowiedzialności przed urzędem skarbowym, może zostać zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym. Wadliwe księgowanie, które wynika z zaniedbań, może być uznane za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych i tym samym stanowić przyczynę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2016 r. (II PK 37/15: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20pk%2037-15-1.pdf). Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym pozostaje w aktach pracownika na zawsze.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy – konsekwencje

    

CV dla księgowej – jak napisać?

Chcąc wykonywać zawód księgowej/księgowego, musimy posiadać umiejętności, które można zdobyć np. w trakcie studiów na kierunku: finanse i rachunkowość. W tej pracy liczy się nie tylko wykształcenie. Największym atutem jest doświadczenie zawodowe. Tworząc CV, warto wyeksponować również sukcesy zawodowe, takie jak np. wdrożenie nowego systemu księgowania faktur w firmie.

Dobrze jest zawrzeć w życiorysie również opis celów zawodowych. Dzięki temu potencjalny pracodawca dowie się, kim jesteśmy, jak długo pracujemy w zawodzie i co  chcemy osiągnąć.    

Optymizm też jest ważny 😉

Korzystanie ze wzorów

Z listu motywacyjnego powinno wynikać, dlaczego warto powierzyć nam obowiązki księgowej/księgowego. Ważne, by w dokumencie znalazł się rozwinięty opis doświadczenia zawodowego, jakie zdobyliśmy. Duże znaczenie ma również charakterystyka kompetencji twardych (znajomość specjalistycznych programów komputerowych) i miękkich (dokładność, uczciwość itd.). Opisując każdą z nich, powołujmy się na konkretne przykłady, nie powielając informacji zawartych w CV.

5 porad, jak napisać list motywacyjny na stanowisko księgowego

Wpisując w wyszukiwarkę hasło: „list motywacyjny – wzór księgowa – do pobrania”, znajdziemy wiele szablonów. Pisząc list motywacyjny, można skorzystać np. ze wzoru: https://porady.pracuj.pl/ksiegowa-2/. Warto podejść do tematu z rozwagą. Dobrze, jeśli szablon czy wzór będzie dla nas jedynie inspiracją, a treść dokumentu stworzymy samodzielnie – tak, by faktycznie odnosiła się do naszego życia zawodowego, a potencjalny pracodawca przekonał się, że jesteśmy zaangażowani w proces rekrutacji i włożyliśmy wysiłek w przygotowanie profesjonalnych dokumentów rekrutacyjnych.

Oceń artykuł