Porady Kariera i rozwój Jak świadomie i skutecznie budować swoją karierę?
05.11.2018  | 4 min czytania

Jak świadomie i skutecznie budować swoją karierę?

05.11.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Spełnienie, autentyczna radość z wykonywanych zadań i realizowanie zawodowych marzeń – to cele, do których warto dążyć. Planuj przyszłość i analizuj swoje wzloty i upadki, jeśli chcesz zyskać poczucie, że znajdujesz się we właściwym miejscu. Ważne, żebyś nauczył się również korzystać ze wsparcia, jakim jest na przykład mentoring.   

Z artykułu dowiesz się:

  1. Co wpływa na sukces zawodowy
  2. Na czym polega budowanie marki osobistej
  3. Z jakich narzędzi i metod rozwoju warto skorzystać

Dobry plan to połowa sukcesu

Nic nie dzieje się przypadkiem… a przynajmniej nie powinno. Pozostawianie rzeczy własnemu biegowi może sprawić, że praca zacznie Cię męczyć i szybko doświadczysz wypalenia. Jeśli włożysz wysiłek w planowanie kariery zawodowej, będziesz podejmować świadome decyzje. Dzięki temu więcej się nauczysz i więcej zyskasz.    

Filary, na których warto budować

Realizując przemyślaną strategię, możesz świadomie zarządzać swoim życiem zawodowym. Ważne, żebyś opierał plany na solidnych fundamentach, takich jak:

  • Cel

Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, osiągniesz znacznie lepsze efekty, jeśli będziesz wiedzieć, w jakim miejscu chcesz się znaleźć za rok, za dwa lata lub za pięć lat. Lepiej jednak unikać snucia planów na najbliższą dekadę, ponieważ przyjmując tak daleką perspektywę, możesz stopniowo tracić motywację. Malwina Faliszewska, autorka książki „Sięgaj po więcej i rób karierę w zgodzie ze sobą”, pisze:

Warto znaleźć sobie cel krótkoterminowy na rok i trochę dłuższą, np. 3-letnią perspektywę. Tak naprawdę nowe możliwości i perspektywy widzimy dopiero po zdobyciu pewnych doświadczeń.  

  • Rozwój

Cele, jakie będziesz realizować, powinny być możliwe do osiągnięcia i adekwatne do Twoich umiejętności i możliwości. Malwina Faliszewska zaznacza w swojej książce, że:

Ważne, aby lubić swoją pracę i wykorzystywać w niej to, co wychodzi nam najlepiej. Wcale nie jest prawdą, że należy nieustannie szlifować nasze słabe strony – tutaj nigdy nie osiągniemy takich rezultatów, jakie możemy uzyskać, rozwijając to, w czym już jesteśmy dobrzy.

Malwina Faliszewska zachęca też do określenia swoich predyspozycji przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych, takich jak np. test Gallupa: http://www.strenghtsfinder.com.  

Warto zadbać, by Twoje plany były ambitne. Jeśli Twoje wymagania wobec samego siebie są realne, to możesz rozwijać się w pożądanym kierunku. Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji przynosi pożądane rezultaty, jeśli… wiesz, co chcesz osiągnąć.   

  • Zaangażowanie

Gdy znasz siebie i świadomie wyznaczasz sobie cele, to masz większą motywację niż wtedy, gdy błądzisz po omacku i angażujesz się w przypadkowe przedsięwzięcia. Twoje nastawienie do obowiązków wpływa na efekty, jakie osiągasz. Decyduje także o atmosferze panującej w miejscu pracy. Osoba, która jest niechętna aktywności, obniża motywację innych członków zespołu.  

  • Marka osobista

Malwina Faliszewska pisze:

Prawda jest taka, że markę osobistą mamy, czy tego chcemy, czy nie. Ważne tylko, aby była ona kreowana świadomie i spójna z tym, na czym nam zależy. 

Marka osobista, czyli Twój zawodowy image, może zachęcać lub zniechęcać potencjalnych pracodawców. Należy kreować wizerunek, który jest nie tylko korzystny i świadczący o profesjonalizmie, ale również autentyczny. Jeśli chcesz uchodzić za osobę pewną siebie i świadomą swojego potencjału, a jednocześnie masz niskie poczucie własnej wartości, nie jesteś przekonujący. Myślenie życzeniowe nie pomoże Ci w budowaniu marki osobistej. Aby stać się profesjonalistą, który świadomie i skutecznie dąży do określonych celów, pracuj nad sobą. Ważne, żebyś analizował swoje niepowodzenia i szukał sposobów zapobiegania im w przyszłości. Dobrze jest także prosić o informację zwrotną, ponieważ konstruktywna krytyka pomaga zidentyfikować obszary wymagające zmian. Umożliwia także dostrzeżenie i wzmacnianie mocnych stron.   

6 kroków do zbudowania marki osobistej

Narzędzia, z których warto korzystać

Skuteczność może wzrosnąć, jeśli będziesz zasięgać opinii innych osób i czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. W pełniejszym wykorzystywaniu własnych możliwości pomoże Ci:  

  • Networking

W książce „Sięgaj po więcej…”czytamy:

Wyobraźmy sobie dwie osoby o podobnych kompetencjach, z których jedna ma dobre relacje z ludźmi, jest widoczna w organizacji, otwarta, chętnie nawiązuje znajomości, czyli zbudowaną sieć kontaktów oraz drugą, która poza tym, że osiąga bardzo dobre wyniki, nigdy nie wychyliła się poza krawędź własnego biurka. (…) Przy potencjalnej decyzji o awansie kto zostanie wybrany?

 Większe szanse na awans ma osoba, która jest nie tylko wykwalifikowanym specjalistą, ale również potrafi budować trwałe relacje ze współpracownikami, klientami itd.  

7 powodów, dlaczego networking jest ważny

  • Mentoring

W rozwijaniu kariery pomaga także nawiązanie relacji z mentorem, czyli osobą o szerokiej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Jak pisze autorka książki „Sięgaj po więcej…”:

Dzięki takiej relacji mentee jest w stanie szybciej przejść przez kolejne etapy rozwoju korzystając z rad i wiedzy swojego mentora czy mentorki. Oni pewne doświadczenia mają już za sobą i wiedzą, co warto zrobić w konkretnych sytuacjach zawodowych, aby zwiększyć szanse na sukces. Często taka relacja sprawia, że rozwój istotnie przyspiesza, gdyż dzięki wiedzy mentora lub mentorki mentee jest w stanie szybciej przejść przez kolejne etapy rozwoju.

Warto czerpać z doświadczenia osoby, która posiada wiedzę na temat konkretnej branży czy zawodu, a przy tym wykazuje się inteligencją emocjonalną, empatią, wyrozumiałością i cierpliwością. Coraz częściej zdarza się, że firmy oferują pracownikom wsparcie tego rodzaju. Mentorem może być np. zwierzchnik. 

  • Coaching

Malwina Faliszewska zaznacza w swojej książce, że dobrze jest także korzystać z porad coacha, który:

(…) nie dzieli się doświadczeniem, ale w taki sposób zadaje pytania, aby (…) klient sam odkrył wszystkie potrzebne mu wskazówki i informacje.

Sesje coachingowe pomagają m.in. w rozwiązywaniu problemów, z którymi mierzysz się w życiu zawodowym. Chodzi np. o brak asertywności, lęk przed wystąpieniami publicznymi czy nieumiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, np. podczas pracy w zespole. Pokonanie pewnych barier pozwala zrobić postępy i osiągać kolejne etapy rozwoju zawodowego. Coach nie podaje gotowych rad, ale wspiera klienta w samodzielnym odkrywaniu własnego potencjału oraz realizacji wyznaczonych celów.

Wskazówki dla początkujących i doświadczonych

Aby zdobywać doświadczenie i rozwijać się w wybranym kierunku, warto uczestniczyć w praktykach i stażach. Dobrze jest także podejmować inne formy aktywności, np. wolontariat, aby odkrywać swoje mocne i słabe strony. Wykazując postawę proaktywną, uczysz się i poszerzasz perspektywę. Masz wówczas okazję wyciągać wnioski z porażek. Osoba, która chce świadomie zarządzać swoją karierą, powinna być również otwarta na zmiany. Elastyczność pomaga adaptować się do stale zmieniających się realiów.   

Jako doświadczony specjalista pielęgnuj w sobie zapał i angażuj się w przedsięwzięcia, dzięki którym będziesz mógł uczyć się od najlepszych. Ważne, żebyś był na bieżąco i wiedział, co dzieje się w Twojej branży. Dobrze jest także co jakiś czas zastanawiać się nad swoimi celami i priorytetami. Podejmując refleksję i konkretne działania, unikniesz stagnacji.   

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV
   

Pracuj nad sobą i otwieraj się na nowe możliwości, a odniesiesz sukces.

Oceń artykuł