Porady Kariera i rozwój Jak chcą pracować i awansować przedstawiciele pokolenia Z?
25.10.2019  | 5 min czytania

Jak chcą pracować i awansować przedstawiciele pokolenia Z?

25.10.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Mają 18-24 lata, w pracy liczy się dla nich przede wszystkim wynagrodzenie, a kariera zawodowa stanowi jeden z kluczowych aspektów życia. Znaczna część młodych ludzi jest skłonna dbać o sprawy zawodowe kosztem sfery prywatnej. Taki obraz przedstawicieli pokolenia Z wyłania się z raportu Pracuj.pl.  

Młodzi na rynku pracy

Świat pędzi do przodu. Warunki życia i rynek pracy stale się zmieniają. W tę rzeczywistość wkraczają przedstawiciele generacji Z – młodzi, dynamiczni, zorientowani na sukces i świetnie przystosowani do intensywnego tempa rozwoju firm.     

Czy należy bać się pokolenia Z?

Osoby należące do pokolenia Z często zalicza się również do generacji C (od angielskiego „connected” – połączeni), która jest bardzo aktywna w Internecie i przyzwyczajona do stałego dostępu do sieci. Przedstawiciele generacji C są świadomi swoich oczekiwań. Cenią sobie atrakcyjne możliwości rozwoju i awansu, samodzielność, a także elastyczność.   

Jak generacja C wpłynie na rynek pracy?

Pokolenie Z – pracują, żeby żyć, a może żyją, żeby pracować?

Początek kariery zawodowej, który przypada zwykle ok. 18-24 roku życia, to czas precyzowania celów i zdobywania pierwszych doświadczeń. W tym okresie pracownicy często nie mogą liczyć na stabilizację, np. umowę na czas nieokreślony czy dobrą pozycję w firmie. Mają natomiast inne oczekiwania. Z raportu Pracuj.pl wynika, że przedstawiciele pokolenia Z są:

  • Nastawieni na atrakcyjne zarobki i przyjazną atmosferę

Wynagrodzenie stanowi kluczowy aspekt dla 70% przedstawicieli pokolenia Z. Niemal równie istotna jest dobra atmosfera (67%). Młodzi lubią być również doceniani. Ten aspekt ma znaczenie dla 51% ankietowanych. Tak wynika z raportu Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery. Pokolenia o pracy w Polsce”.  

  • Żądni komfortu

44% przedstawicieli generacji Z ceni sobie bliskość miejsca zatrudnienia i dogodny dojazd. Wśród pracowników w wieku 25-39 lat ten aspekt ma znaczenie dla 37% osób. 

  • Łasi na komplementy

Pochwały są ważne dla 32% osób należących do generacji Z uczestniczących w badaniu Pracuj.pl. Co ciekawe, młodzi - na równi z przedstawicielami innych grup wiekowych - doceniają także inne formy gratyfikacji. Niezależnie od wieku ankietowani wysoko cenią podwyżkę (90%), premię (86%) oraz awans na wyższe stanowisko (82%). 

  • Nastawieni na karierę

21% badanych z pokolenia Z jest zdania, że kariera stanowi narzędzie do rozwijania pasji. Wśród najstarszych pracowników taki pogląd podziela 47% osób. W przypadku przedstawicieli generacji Z widoczna jest skłonność do poświęcania czasu prywatnego na zajęcia zawodowe (22%), podczas gdy pracownicy w wieku powyżej 55 lat (tzw. Baby Boomersi) są dalecy od przyjmowania podobnej postawy i poszukują równowagi między życiem osobistym i zawodowym. (7%). 

Przedstawiciele pokolenia Z są nastawieni na awans. Ten aspekt nie jest kluczowy dla zaledwie 5% osób należących do tej grupy. Chęć wspinania się po szczeblach kariery zdecydowanie stanowi domenę młodych pracowników. 

  • Świadomi nadchodzących zmian

Młode osoby wykazują się dużą elastycznością, ponieważ zauważają, że w przeciwnym razie mogą nie odnaleźć się na rynku pracy. 66% badanych z pokolenia Z spodziewa się, że wraz z upływem lat czas spędzony w jednej firmie będzie się skracać. Wśród najstarszych pracowników taki pogląd wyraziło 42% badanych. 

  • Gotowi na nowe

50% przedstawicieli pokolenia Z pozytywnie postrzega perspektywę zmiany zawodu w przyszłości. Osoby z generacji Z mają świadomość, że czynniki, takie jak np. zmiany technologiczne, powodują znikanie jednych zawodów i powstawanie nowych. To sprawia, że wielu z nich z entuzjazmem odnosi się do spróbowania swoich sił w nowej profesji czy branży. 

Intensywnie, za atrakcyjne pieniądze, z perspektywą zmiany na lepsze – tak chcą pracować przedstawiciele pokolenia Z, które wchodzi na rynek pracy. Realizacja celów, takich jak np. awans, zależy przede wszystkim od pracowitości, pokory oraz świadomości swoich mocnych i słabych stron, pokory. Ważne – zwłaszcza na początku drogi zawodowej - by wykazywać otwartość na wiedzę. 

Oceń artykuł