Inżynier budowy – kto to jest?

Kategoria
Kariera i rozwój

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria: Kariera i rozwój
Ocena treści 5/5 (1)

Inżynier budowy – absolwent budownictwa lub architektury, który odbył praktykę zawodową i posiada uprawnienia budowlane wydane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Osoba pełniąca tę funkcję nadzoruje prace wykonawcze prowadzone na placu budowy i czuwa nad terminową realizacją zadań. Odpowiada również za sporządzanie lub kontrolę dokumentacji technicznej. Inżynier budowy specjalizuje się w konkretnej dziedzinie, np. w budownictwie mieszkaniowym lub energetycznym, budowie dróg i mostów itd.

Oceń artykuł


Narzędzia