Porady Kariera i rozwój Etapy rekrutacji – co warto wiedzieć?
21.12.2017

Etapy rekrutacji – co warto wiedzieć?

21.12.2017
Autor wpisu Pracuj.pl

Udział w rekrutacji wymaga przygotowania. Każdy jej etap niesie ze sobą nowe wyzwania. CV i list motywacyjny to elementy, dzięki którym mamy szansę otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Zdarza się, że w tracie rekrutacji wykonujemy również testy, np. psychologiczne i numeryczne oraz uczestniczymy w sesji Assessment Center.

Prowadzeniem naboru kandydatów do pracy zajmują się pracownicy działu HR lub zewnętrzne firmy. Mając świadomość potrzeb i oczekiwań pracodawcy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi wyłaniają kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.      

Rodzaje rekrutacji

Istnieją dwa podstawowe rodzaje rekrutacji – wewnętrzna i zewnętrzna. Chociaż ich przebieg jest podobny, występują pomiędzy nimi istotne różnice.

  • Rekrutacja wewnętrzna

Kandydatów na nowe stanowisko można poszukiwać pośród osób już zatrudnionych w firmie. Takie działania to rekrutacja wewnętrzna. Jej pierwszym etapem jest redakcja ogłoszenia, w którym wskazuje się kryteria, jakie należy spełniać i warunki zatrudnienia, m.in. zakres obowiązków i możliwości rozwoju. Ogłoszenie publikuje się w mediach firmowych – tak, by pracownicy mogli się z nim zapoznać. Następnie odbywa się analiza zgłoszeń i prowadzone są rozmowy z wybranymi kandydatami.    

  • Rekrutacja zewnętrzna

Pracowników można poszukiwać również poza firmą. Rekrutacja zewnętrzna jest bardziej złożonym procesem niż rekrutacja wewnętrzna. Zanim dojdzie do redakcji ogłoszenia, analizuje się potrzeby kadrowe przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem jest planowanie. Konieczne jest także stworzenie dokładnego opisu stanowiska pracy. Na jego podstawie można zredagować ogłoszenie. Następna faza polega na analizowaniu napływających aplikacji. Najpierw ocenia się je pod względem formalnym i na tej podstawie przeprowadza się wstępną selekcję. Osoby, które pomyślnie przeszły początkowy etap, otrzymują zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której mogą np. zaprezentować swoje umiejętności, wykonując zadania.

Etapy rekrutacji – jak się do nich przygotować?

Chcąc otrzymać pracę, na której nam zależy, warto najpierw ocenić swoje szanse, tzn. zweryfikować, czy spełniamy wymagania wskazane w ogłoszeniu. To ważne, również gdy uczestniczymy w rekrutacji wewnętrznej. Istotne jest także stworzenie profesjonalnego zgłoszenia, w którym wyeksponujemy umiejętności, kwalifikacje i cechy, dzięki którym możemy wywiązywać się z obowiązków. Ostatni etap przygotowań to przemyślenie odpowiedzi na przykładowe pytania, jakie mogą paść podczas rozmowy rekrutacyjnej. Podczas spotkania z rekruterem mamy okazję zaprezentować się jako ktoś, kto posiada wiedzę i kompetencje pozwalające na samodzielną i efektywną pracę.

Uczestnicząc w rekrutacji zewnętrznej, warto zadawać pytania, dotyczące np. kolejnych etapów i terminów. Dobrze jest także pytać o charakter poszczególnych elementów procesu rekrutacyjnego, np. czy będziemy przystępować do testów lub do sesji Assessment Center itd.   

Oceń artykuł