Porady Kariera i rozwój Co to znaczy: być komunikatywnym?
19.10.2017

Co to znaczy: być komunikatywnym?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.11)

Komunikatywność to umiejętność istotna w życiu prywatnym i zawodowym. Dzięki niej możemy wypełniać swoje obowiązki lepiej i skuteczniej – niezależnie od tego, czy pracujemy jako nauczyciele czy taksówkarze.

Osoba komunikatywna to ktoś, kto:

  • Uważnie słucha

Komunikacja to nie tylko mówienie. Słuchanie jest tak samo istotne. Koncentrując się na wypowiedzi rozmówcy, zmniejszamy ryzyko wystąpienia nieporozumień i wykazujemy chęć zaangażowania się w relację. Poznajemy współpracownika, podwładnego, klienta itd., odkrywamy jego potrzeby, motywacje oraz wiedzę. To sprawia, że możemy się od niego uczyć.   

  • Rozumie to, co słyszy

Słuchanie powinno być efektywne. Analizowanie słów, które wypowiada nasz rozmówca, jest kluczowe. Dzięki temu możemy wychwycić aluzje i sugestie oraz rozpoznać skrywane emocje osoby, z którą się komunikujemy.

  • Zadaje pytania

Aby upewnić się, czy właściwie rozumiemy sens wypowiedzi rozmówcy, warto pytać. Możemy np. parafrazować komunikaty, potwierdzając tym samym, czy trafnie zinterpretowaliśmy ich treść. Zadając pytania, dodatkowo podkreślamy swoje zaangażowanie w rozmowę.

  • Wypowiada się jasno

Komunikatywność to również umiejętność formułowania zrozumiałych zdań, które można jasno i jednoznacznie rozumieć. Wypowiedzi powinny być logiczne i spójne. Wszelkie nieścisłości zaburzają proces komunikacji i wymuszają zadawanie dodatkowych pytań.

  • Dostosowuje język do możliwości słuchacza

Osoba, która posiada kompetencje społeczne rozwinięte w wysokim stopniu, biegle posługuje się językiem w różnych sytuacjach. Rozmawiając z dziećmi, unika trudnych słów i zbyt złożonych konstrukcji gramatycznych. Stosuje je swobodnie wtedy, gdy wygłasza referat podczas konferencji naukowej.  

  • Wyraża się prawidłowo

Osoba komunikatywna posługuje się poprawną polszczyzną, unika kolokwializmów, zna znaczenie słów i dzięki temu właściwie je stosuje.

  • Potrafi porozumiewać się na poziomie werbalnym i niewerbalnym

Ktoś, kto jest komunikatywny, mówi zrozumiale i słucha uważnie, a jednocześnie potrafi bacznie się przyglądać i analizować język ciała rozmówcy. Umie spójnie łączyć gesty z treścią wypowiadanych słów. Dzięki temu gestykulacja podkreśla sens wypowiedzi, tym samym ułatwiając jej zrozumienie.  

  • Umie nawiązywać i podtrzymywać kontakt

Osoba komunikatywna potrafi zainicjować rozmowę i nadać jej właściwą dynamikę. Umie także podtrzymać konwersację. Radzi sobie z tym zadaniem nawet wówczas, gdy umiejętności interpersonalne rozmówcy są ograniczone. Utrzymuje kontakt wzrokowy i na różne sposoby daje do zrozumienia, że uważnie słucha.  

Komunikatywność nie jest cechą wrodzoną – możemy ją wykształcić, jeśli włożymy w to odpowiednio dużo wysiłku. Ilość pracy, jaką musimy wykonać, zależy m.in. od naszego temperamentu oraz doświadczeń, jakie posiadamy.  

Oceń artykuł