Porady Kariera i rozwój CEO, COO, CFO i inne angielskie skróty stanowisk. Jak je rozszyfrować?
04.03.2019  | 5 min czytania

CEO, COO, CFO i inne angielskie skróty stanowisk. Jak je rozszyfrować?

04.03.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Znacząca większość korporacji to firmy międzynarodowe. Z tego względu wykorzystują one angielskie skróty do opisu poszczególnych stanowisk w przedsiębiorstwie. Coraz częściej prezes określany jest więc jako CEO, a opiekun ds. kluczowych klientów jako KAM.

CFO, COO – co to znaczy?

Rozpoczęcie pracy w dużym, międzynarodowym przedsiębiorstwie może być wyzwaniem nie tylko ze względu na liczbę obowiązków. W korporacjach do opisywania stanowisk zazwyczaj używa się angielskich skrótów. Wyjaśniamy zatem ich znaczenie:

  • CEO (Chief Executive Officer)

CEO to angielski odpowiednik prezesa zarządu. W języku polskim używa się również określenia „dyrektor generalny” lub „dyrektor zarządzający” firmy. Jest to najwyższe stanowisko w przedsiębiorstwie, gwarantujące ostateczną władzę wykonawczą.

  • COO (Chief Operating Officer)

COO to określenie opisujące dyrektora operacyjnego firmy. Pracownik ten odpowiedzialny jest za wszystkie operacje mające miejsce w przedsiębiorstwie.

  • CFO (Chief Financial Officer)

CFO to dyrektor finansowy przedsiębiorstwa – zajmuje on najwyższe stanowisko w dziale finansów. Do jego zadań należy m.in. ocena ryzyka finansowego, tworzenie raportów oraz planowanie finansów.

  • CTO (Chief Technology Officer)

CTO to dyrektor działu technologicznego firmy. Stanowisko to charakterystyczne jest dla przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z technologią. CTO nadzoruje zasoby technologiczne przedsiębiorstwa oraz rozwój tego obszaru.

  • CIO (Chief Information Officer)

CIO to najwyższe stanowisko w dziale informatycznym przedsiębiorstwa. Pracownik ten może być określany również jako dyrektor ds. informatyki. Odpowiada za wdrażanie oraz rozwój technologii informacyjnych w firmie.

  • CMO (Chief Marketing Officer)

CMO to dyrektor działu zajmującego się marketingiem. Jest odpowiedzialny za sposób reklamy przedsiębiorstwa. Ma zatem duży wpływ na sprzedaż produktów lub usług.

Cechy i umiejętności dobrego marketingowca – sprawdź, czy je posiadasz

  • CSO (Chief Security Officer)

CSO to skrót opisujący osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Można nazwać ją również dyrektorem ds. bezpieczeństwa. Jest odpowiedzialna za opracowywanie, rozwijanie oraz wprowadzanie programów, które mają zapewnić firmie należytą ochronę.

  • CSM (Customer Service Manager)

CSM sprawuje pieczę nad działem zajmującym się obsługą klienta. Do jego zadań należy m.in. nadzór nad jakością obsługi oraz przygotowywanie planów jej ulepszenia.

  • KAM (Key Account Manager)

KAM to inaczej opiekun ds. kluczowych klientów. Jest odpowiedzialny za kształtowanie relacji pomiędzy firmą a jej najważniejszymi klientami. Jego obowiązki to m.in. doradzanie, negocjowanie oraz dbanie o dobre imię przedsiębiorstwa. KAM zajmuje się również sporządzaniem umów.

Kim jest Key Account Manager?

  • HRM (Human Resources Manager)

HRM określany jest także jako kierownik ds. personalnych. Odpowiada za procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. rekrutację oraz selekcję pracowników. Zakres obowiązków HRM obejmuje również dbanie o rozwój osób zatrudnionych w firmie np. poprzez organizowanie dla nich szkoleń.

Kalkulator: oblicz, ile zarobisz „na rękę” i porównaj zarobki w zależności od rodzaju umowy
Sprawdź
 

Oceń artykuł