Porady Kariera i rozwój 7 cech kandydata na stanowisko kierownicze
10.11.2017

7 cech kandydata na stanowisko kierownicze

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Awans to nobilitacja i możliwość uzyskiwania wyższego wynagrodzenia. Z drugiej strony, objęcie wyższego stanowiska wiąże się ze wzrostem odpowiedzialności. Kandydat na kierownika powinien być fachowcem, który zna specyfikę branży. Liczy się również: otwartość na wiedzę, zdolność szybkiego podejmowania trafnych decyzji, bezstronność, umiejętność analizowania faktów, a także pracowitość i pokora.

Możemy ubiegać się o awans na stanowisko managerskie, gdy odnajdujemy w sobie atrybuty, takie jak:

  • Profesjonalizm  

Kierownik powinien posiadać większą wiedzę na temat wykonywanego zawodu niż osoby, które mu podlegają. Dzięki temu może odpowiadać na pytania podwładnych i korygować błędy, jakie popełniają. Brak odpowiednich kwalifikacji utrudnia albo wręcz uniemożliwia zdobycie szacunku osób, którym wydaje się polecenia. Może przyczyniać się także do popełniania poważnych błędów.    

  • Otwartość na wiedzę

Aktywne uczestnictwo w szkoleniach lub ukończenie dodatkowego kierunku studiów – to działania wskazujące na to, że chcemy się rozwijać. Ta cecha jest ważna w odniesieniu do szeregowego pracownika, a w przypadku kierownika nabiera jeszcze większego znaczenia. Awans na stanowisko managerskie jest nagrodą. Aby ją otrzymać, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje i stale je podnosić.       

  • Umiejętność podejmowania decyzji

Kierownik potrafi szybko podejmować decyzje, mając świadomość ich skutków. Powinien wiedzieć, że spoczywa na nim odpowiedzialność za efekty wykonanych działań. Objęcie stanowiska kierowniczego to nie tylko nobilitacja, ale także ponoszenie konsekwencji.    

  • Obiektywizm

Kandydat na kierownika powinien być również dobrym obserwatorem, który potrafi rozpatrywać różne aspekty konkretnych sytuacji. Można wyciągać trafne i obiektywne wnioski tylko wtedy, gdy posiada się szeroki ogląd sytuacji. Stronniczość i kierowanie się emocjami prowadzą do eskalacji konfliktów występujących wśród pracowników.  

  • Umiejętność analitycznego myślenia i przewidywania

Kierownik to nie tylko mediator, ale również strateg, który analizuje przyczyny i skutki poszczególnych sytuacji, a następnie wyciąga wnioski. Dzięki temu wie, jakie efekty mogą przynieść działania podejmowane przez niego lub przez podwładnych.

  • Pracowitość

Praca managera nie polega tylko na korzystaniu z przywilejów przypisanych do stanowiska. Kierownik pracuje intensywniej niż osoby, którymi zarządza. Kiedy dzieje się coś złego, musi zostać dłużej w firmie i rozwiązać problem. Realizując cele, powinien okazywać entuzjazm i motywować podwładnych.

  • Pokora

Każdy, kto chce sprawować funkcję kierowniczą, musi być pokorny. Dzięki temu nie będzie ukrywać swoich błędów lub obarczać pracowników winą za ich popełnienie. Buta i arogancja przeszkadzają w rzetelnym i uczciwym wykonywaniu obowiązków oraz budowaniu przyjaznej atmosfery w zespole.

Oceń artykuł