Porady Kariera i rozwój 7 cech dobrego kierownika
19.02.2021  | 5 min czytania

7 cech dobrego kierownika

19.02.2021  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.22)

Stanowiska managerskie łączą w sobie odpowiedzialność za realizację celów firmy z odpowiednim zarządzaniem ludźmi, tak aby mogli rozwijać swoje talenty i spełniać się zawodowo. Pogodzenie tych dwóch – pozornie odległych od siebie – aspektów wymaga szczególnego zestawu umiejętności. Bo dobry lider to nie tylko osoba rozdzielająca zadania i pilnująca terminów! Jaki powinien być kierownik?

Czego dowiesz się z artykułu:

• Cechy dobrego kierownika – dwa kluczowe obszary
• Cechy dobrego managera – jak zarządzać ludźmi i osiągać cele?
• Cechy kierownika – czy można je wyćwiczyć?

Cechy dobrego kierownika – dwa kluczowe obszary

Umiejętności managerskie można podzielić na dwie grupy: związane z pracą z ludźmi i związane z osiąganiem celów. Dobry lider powinien dbać o równowagę w obu tych sferach. Zbytnie nastawienie na relacje z podwładnymi sprawi bowiem, że owszem – atmosfera w pracy będzie przyjacielska i bezstresowa, jednak może pojawić się problem z terminową realizacją zadań. Z kolei nadmierna koncentracja na celach i wynikach może spowodować, że takiemu kierownikowi trudno będzie utrzymać motywację w zespole, a nawet… sam zespół w firmie, jeśli pracownicy będą czuli się tylko jak trybiki w korporacyjnej maszynie.

Dobrego kierownika można więc poznać po tym, że dążąc do realizacji postawionych przed nim zadań, dobiera do tego właściwe narzędzia i działania. Odpowiednio rekrutuje zespół lub właściwie rozpoznaje i wykorzystuje kompetencje podwładnych, nad którymi przejmuje kierownictwo. Ufa swoim pracownikom, inwestuje w ich rozwój i stara się zapewnić im dogodne warunki do osiągania wyznaczonych celów. Ma wizję i potrafi zaplanować dojście do określonego rezultatu: ustalać priorytety, delegować zadania, wyważyć poziom swobody, jaką pozostawia zespołowi, i kontroli nad przebiegiem prac. Jakie cechy pomagają to osiągnąć?

| Kierownik – 5 typów zarządzania

Cechy dobrego managera – jak zarządzać ludźmi i osiągać cele?

Do kluczowych cech dobrego lidera związanych z pracą z ludźmi należą:

  • Komunikatywność

To chyba najważniejsza cecha kierownika, bez której nie może być mowy o efektywnym zarządzaniu zespołem. Dobry manager musi lubić kontakt z ludźmi, umieć z nimi rozmawiać, a przede wszystkim być w stanie jasno i konkretnie przekazać polecenia, tak aby każdy wiedział, co ma robić. Chaos w komunikacji prowadzi do nieporozumień, niezadowolenia pracowników, rodzi konieczność poprawiania błędów i generuje opóźnienia w realizacji zadań.

| Jak rozmawiać, aby się dogadać? Pokonaj bariery komunikacyjne!

  • Gotowość do służenia pomocą

Profesjonalny manager ceni samodzielność pracowników, ale w razie potrzeby nie waha się udzielić im wsparcia. Empatia i dążenie do stworzenia podwładnym właściwych warunków pracy to jedne z podstawowych cech dobrego kierownika. Taka osoba potrafi też rozpoznać, kiedy potrzebna jest jej interwencja, i dba o interesy swoich pracowników. W sytuacjach konfliktowych stara się doprowadzić do pozytywnego zakończenia sporów. Dobry lider odgrywa też kluczową rolę w procesie adaptacji i wdrożenia do zadań nowo zatrudnionych osób.

  • Naturalne przywództwo

Dobry kierownik jest trochę jak kapitan statku, który powinien tak nawigować projektem i swoją załogą, by dopłynąć do celu najprostszą drogą. Aby było to możliwe, musi mieć w swoim zespole posłuch, budzić szacunek i zaufanie. To zwykle efekt charyzmy, pewności siebie i doświadczenia. Kompetentny lider nie wydaje rozkazów, tylko przekazuje polecenia służbowe i tłumaczy, w jaki sposób sprostać konkretnym zadaniom i oczekiwaniom. To, co mówi, nie jest kwestionowane, bo ludzie czują, że taki manager trzyma sytuację w ryzach.

Cechą dobrego kierownika jest też to, że szanuje swoich podwładnych, ich umiejętności, mocne i słabe strony, cechy osobowości. Dobiera zadania w taki sposób, by stanowiły wyzwania, którym można sprostać, szanuje ograniczenia czy preferencje ludzi.

  • Entuzjazm

Dobry manager musi umieć zmotywować pracowników (i siebie samego) nawet w trudnych momentach. W żadnym razie nie może dać po sobie poznać, że brakuje mu energii do pociągnięcia projektu. Entuzjastyczne nastawienie i wiara w sukces są zaraźliwe i pozytywnie wpływają zarówno na efektywność zespołu, jak i satysfakcję z pracy poszczególnych jego członków.

| Młodszy szef, starszy pracownik – jak poradzić sobie z tą sytuacją?

 

Cechy kierownika, które wpływają na jego efektywność, to:

  • Skrupulatność i utrzymywanie porządku w projektach

Kompetentny manager to osoba, która dokładnie monitoruje prace w zespole – wie, na jakim są etapie, gdzie pojawiają się przeszkody, co zrobić, by zminimalizować ewentualne opóźnienia. Porządek w plikach i skrzynce mailowej, skrupulatne planowanie zadań, umiejętność porozumiewania się z podwładnymi i kontrolowania efektów to podstawy warsztatu pracy dobrego kierownika.

  • Asertywność

Asertywność to cecha kierownika, która umożliwia zespołowi skupienie się na priorytetach. Dobry lider potrafi w kulturalny sposób odmówić lub negocjować terminy, jeśli wie, że na wszystko nie starczy czasu i zasobów. Potrafi też chronić swoich pracowników przed nieuzasadnionym zrzucaniem na nich zadań, którymi powinny zająć się inne zespoły. Bywają też jednak sytuacje, w których manager musi powiedzieć „nie” swojemu podwładnemu. Asertywność polega właśnie na tym, by umieć to zrobić grzecznie i w sposób bezpieczny dla obu stron, a jednocześnie zdecydowany niepozostawiający wątpliwości co do decyzji.

| Jak sobie radzić ze spychologią w pracy?

  • Samodzielność i decyzyjność

Te cechy dobrego managera również wiążą się z wysokim poziomem asertywności. Pewność siebie i umiejętność ustalania priorytetów usprawniają podejmowanie decyzji, które jest nieodłącznym elementem pracy na kierowniczym stanowisku. Dobry lider to osoba, która – nawet jeżeli korzysta z porad czy sugestii innych – ostateczną decyzję potrafi podjąć sama, nieraz w bardzo krótkim czasie. Nie zrzuca odpowiedzialności na innych i nie rozważa bez końca wszystkich za i przeciw, tylko dokonuje wyboru i działa.

Ważną cechą kierownika jest też gotowość do podejmowania decyzji trudnych, ale koniecznych, np. o zwolnieniu członka zespołu, którego wyniki czy postawa odbiegają od oczekiwań.

| Cechy kierownika sklepu – sprawdź, czy się nadajesz

Cechy kierownika – czy można je wyćwiczyć?

Choć nie każdy ma predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczej i brak pewnych podstawowych cech może stanowić istotną przeszkodę w drodze do sukcesu, warto pamiętać, że managerem w końcu nikt się nie rodzi. Pewne umiejętności da się zdobyć lub rozwinąć dzięki szkoleniom, pracy nad sobą czy po prostu podczas codziennego wykonywania obowiązków.

Trzeba pamiętać, by rozwój zawodowy w kierunku managerskim był zgodny z naszą osobowością, naturalnymi preferencjami i mocnymi stronami. Charyzmatyczną gwiazdą sceny nikt nie stanie się z dnia na dzień ani nawet z roku na rok, jeśli całe życie wykazywał tendencje wręcz odwrotne – co nie znaczy, że nie można podszkolić się np. z wystąpień publicznych czy komunikacji na tyle, by było to wystarczające do pracy. Sztuczny entuzjazm również bardzo łatwo rozpoznać, jeśli nie współgra on z charakterem danej osoby – ale istnieją przecież i inne sposoby motywowania zespołu. Z pewnością można zaś ćwiczyć empatię, umiejętność słuchania, szkolić się z negocjacji, trenować asertywność, czytać o psychologii i zarządzaniu czy poprawiać swoją organizację pracy. Warto też pamiętać, że idealni kierownicy nie istnieją i każdy ma swoje ograniczenia.

Oceń artykuł