Porady Kariera i rozwój 6 zawodów dla umysłów ścisłych
18.05.2018  | 4 min czytania

6 zawodów dla umysłów ścisłych

18.05.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Potrafisz myśleć logicznie, jesteś świetnie zorganizowany i precyzyjny? To może oznaczać, że masz ścisły umysł. Jeśli posiadasz też inne niezbędne cechy i predyspozycje, sprawdzisz się np. jako kierownik budowy lub adwokat.   

Zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje miękkie mają duże znaczenie, aby wykonywać zajęcia określonego rodzaju. Zdarza się, że zdobycie uprawnień i umiejętności wymaga kilku lub kilkunastu lat nauki. Oto krótki przewodnik po zawodach dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi:

  • Lekarz

Diagnozowanie, wykonywanie badań, zabiegów i operacji, prowadzenie konsultacji – to przykładowe obowiązki lekarza. Ich zakres różni się w zależności od specjalizacji lub miejsca zatrudnienia. Zawód lekarza może wykonywać absolwent studiów medycznych. Niezbędne jest również ukończenie specjalizacji. Nauka trwa nawet 12 lat.

  • Budowlaniec

Projektowanie budynków, nadzorowanie prac na budowie, zabezpieczanie terenu, dopełnianie formalności – osoba, która jest np. kierownikiem budowy, ma wiele obowiązków. Pełnienie najważniejszych funkcji w budownictwie wymaga ukończenia studiów wyższych i zdobycia uprawnień budowlanych, np. w zakresie projektowania.

Kierownik budowy – sprawdź, czy nadajesz się na to stanowisko

  • Prawnik

Konsultowanie i przygotowywanie umów lub udzielanie innych porad prawnych, reprezentowanie klienta przed sądem lub sądzenie w sprawach karnych – obowiązki prawnika różnią się w zależności od ukończonej aplikacji. Adwokatem, sędzią lub radcą prawnym zostaje się po ukończeniu 5-letnich studiów magisterskich i 3-4-letniej aplikacji (radcowskiej, sędziowskiej albo adwokackiej).

  • Chemik

Praca w szkole, w instytucie badawczym, w firmie produkującej leki/kosmetyki – chemik może realizować się zawodowo w różnych przedsiębiorstwach lub instytucjach. Wiedzę niezbędną do pracy w laboratorium zdobywa się w trakcie 5-letnich studiów.

  • Bankier

Doradztwo, sprzedaż kredytów lub innych usług bankowych, obsługa klientów (osobiście bądź telefonicznie, za pośrednictwem Internetu itd.) – to kluczowe zadania stojące przed pracownikami banku. Wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy bankiera można zdobyć podczas studiów na kierunkach, takich jak finanse i rachunkowość czy ekonomia.

8 cech bankiera

  • Księgowy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i pośredniczenie pomiędzy klientem a urzędem skarbowym – głównie na tym polega praca księgowego. Ta profesja nie jest regulowana – aby ją wykonywać, nie trzeba posiadać uprawnień. Liczy się wiedza z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Wybierając zawód, dobrze jest uwzględnić również swoje potrzeby i upodobania, a także cechy charakteru i temperament. Jeśli np. jesteś towarzyskim sangwinikiem, który świetnie czuje się w grupie, możesz czuć się źle, pracując w laboratorium, na stanowisku chemika.   

Typy osobowości – jak rozpoznać własny?

Oceń artykuł