Porady Kariera i rozwój 5 zawodów po kierunkach ekonomiczno-biznesowych
15.05.2019  | 5 min czytania

5 zawodów po kierunkach ekonomiczno-biznesowych

15.05.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie – te kierunki nieustannie cieszą się dużą popularnością. Studia ekonomiczno-biznesowe umożliwiają znalezienie zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach, a ich absolwenci wykonują rozmaite zawody. Mogą pracować m.in. na stanowisku księgowego, analityka finansowego czy doradcy podatkowego.

1. Specjalista ds. finansowych

Posadę specjalisty ds. finansowych zazwyczaj obejmują osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku: finanse i rachunkowość. Tacy pracownicy zajmują się przede wszystkim sporządzaniem raportów finansowych. Do ich zadań należy także dążenie do zoptymalizowania kosztów, jak również branie udziału w tworzeniu budżetu przedsiębiorstwa. W tym zawodzie dużą rolę odgrywają zdolności analityczne oraz dokładność.

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku 2018/2019

2. Księgowa

Księgowa musi wyróżniać się wiedzą z zakresu finansów. Z tego względu zawód ten najczęściej wykonują absolwenci studiów wyższych na kierunkach związanych z zarządzaniem, ekonomią czy rachunkowością. Do głównych zadań osoby pracującej na tym stanowisku należy księgowanie dokumentów, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie przelewów bankowych. Zajmuje się ona także zobowiązaniami podatkowymi firmy. Istotne kompetencje księgowej to skrupulatność i cierpliwość. Niezbędna jest znajomość przepisów dotyczących finansów oraz podatków.

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

3. Doradca inwestycyjny

Absolwenci studiów ekonomicznych mają szansę wykonywać zawód doradcy inwestycyjnego. Wykształcenie nie jest jednak jedynym wymogiem. Kandydat musi zdać specjalistyczny egzamin i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Taka osoba nie może być uznana za winną m.in. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Do zadań pracownika należy udzielanie porad w zakresie strategii finansowej przedsiębiorstwa oraz kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Bardzo ważna jest dokładność i skrupulatność.

4. Analityk finansowy

Zawód analityka finansowego najczęściej wykonują osoby, które ukończyły studia na kierunkach związanych z ekonomią lub finansami. Do ich najważniejszych zadań należy tworzenie raportów i analiz finansowych. Współtworzą oni również projekty dotyczące budżetu firmy. Są odpowiedzialni za kontrolę kosztów. Najistotniejsze kompetencje na stanowisku analityka finansowego to skrupulatność, a także umiejętność pracy w zespole.

5. Doradca podatkowy

Absolwenci studiów ekonomicznych niekiedy decydują się na pracę na stanowisku doradcy podatkowego. Jest to możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu specjalistycznego, który składa się z części pisemnej oraz ustnej. Do warunków koniecznych należy także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Doradca podatkowy udziela porad związanych z obowiązkami podatkowymi. Jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg podatkowych i sporządzanie deklaracji. W jego zawodzie duże znaczenie ma wiedza z zakresu prawa podatkowego oraz dokładność.

Zawody, które powstaną do 2030 roku

Oceń artykuł