Porady Kariera i rozwój 5 sygnałów, że w Twojej pracy panuje mobbing
07.01.2019 | 4 min czytania

5 sygnałów, że w Twojej pracy panuje mobbing

07.01.2019 | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Mobbing to stosowanie psychicznej przemocy wobec pracownika w miejscu pracy. Takie zachowanie ma negatywne skutki w postaci pogorszenia samopoczucia i spowolnienia rozwoju osoby prześladowanej. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać nękaniu pracowników – mówi o tym kodeks pracy.

Jak rozpoznać mobbing w pracy?

Mobbing to prześladowanie podwładnego w miejscu pracy. Problem może dotyczyć również współpracownika. Oto lista niepokojących objawów, które świadczą o tym, że w firmie panuje mobbing:

  • Upokarzanie pracownika

Jedną z form mobbingu jest upokarzanie osoby zatrudnionej w firmie. Pracownik doświadcza nieuzasadnionej krytyki, a także słyszy nieodpowiednie żarty na swój temat. Prześladowca zwraca się do niego w sposób sarkastyczny, plotkuje o nim z innymi pracownikami oraz publicznie krytykuje jego wygląd.

5 taktyk jak radzić sobie z plotkami w pracy

  • Zastraszanie pracownika

O mobbingu w firmie świadczy również zastraszanie pracownika. Może przyjmować ono formę pogróżek ustnych, a także przemocy fizycznej. Przykładem takiego zachowania jest grożenie zwolnieniem z powodu niewykonania dodatkowych zadań, niezgodnych z rodzajem pracy osoby zatrudnionej, chociaż pracownik zawsze rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Mobbingiem jest także straszenie rozwiązaniem umowy o pracę z powodu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

  • Izolowanie pracownika

Mobbing to nie tylko jawne prześladowanie osoby zatrudnionej w firmie. Zalicza się do niego również pomijanie pracownika podczas ważnych wydarzeń, ignorowanie jego wypowiedzi oraz utrudnianie dostępu do informacji dotyczących całego przedsiębiorstwa.

  • Pomniejszanie kompetencji pracownika

Za mobbing uznaje się pomniejszanie kompetencji pracownika i ośmieszanie go. Przykładem takiego działania może być zlecanie bardzo łatwych zadań, przeznaczonych dla mniej wykwalifikowanych osób. Inną formą mobbingu jest pomijanie pracownika w ważnych projektach, chociaż jest on bardziej kompetentny od osób wybranych do realizacji zadań. Może to świadczyć o strachu mobbera przed tym, że jego ofiara mogłaby awansować dzięki zaprezentowaniu swoich umiejętności.

  • Utrudnianie wykonywania obowiązków

Do mobbingu możemy także zaliczyć uniemożliwianie pracownikowi wykonywania pracy. Polega to m.in. na ograniczeniu dostępu do niezbędnych informacji lub obarczaniu nękanej osoby tak dużą liczbą zadań, że nie można ich w pełni zrealizować. Mobber może zlecać wykonywanie bezcelowych zadań tylko po to, by ośmieszyć swoją ofiarę, pokazując reszcie zespołu, że dany pracownik zajmuje się robieniem rzeczy nieprzydatnych do realizacji projektów.

Jak radzić sobie z mobbingiem?

Nękany pracownik powinien zwrócić uwagę swojemu prześladowcy na to, że nie życzy sobie niewłaściwych uwag z jego strony. Istnieje możliwość, że nie zdaje on sobie sprawy z tego, że jego wypowiedzi są sarkastyczne oraz nietaktowne. Jeżeli pracownik doświadcza psychicznej przemocy ze strony współpracownika, może porozmawiać o swoim problemie z przełożonym. Według art. 943 § 1 kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Warto również rozważyć złożenie skargi na piśmie – osoby zatrudnione w firmie powinny być poinformowane o sposobie, w jaki mogą to zrobić. W takich sytuacjach może zostać powołana komisja antymobbingowa w zakładzie pracy. W jej skład powinni wchodzić: przedstawiciel pracowników, przedstawiciel pracodawcy, a także osoba niezależna, która nie jest związana z firmą. Umożliwi to rozstrzygnięcie konfliktu między pracownikiem a jego prześladowcą.

Gdzie zgłosić mobbing 2

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł