Porady Kariera i rozwój 5 sposobów na rozwijanie komunikatywności
28.11.2017

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

28.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.15)

Komunikatywność, czyli umiejętność słuchania i jasnego formułowania wypowiedzi, jest ważna w życiu zawodowym. Chcąc rozwijać tę kompetencję, możemy np.: uważnie słuchać rozmówców, prosić o feedback, wyciągać wnioski z nieporozumień, starać się kontrolować emocje oraz dbać o poprawność wypowiedzi.

Komunikatywność – definicja

Osoba komunikatywna to ktoś, kto uważnie słucha i formułuje jasne, zrozumiałe komunikaty. Potrafi również dostosowywać język, jakim się posługuje do możliwości rozmówcy oraz do sytuacji. Do dziecka zwraca się inaczej niż do kolegi z pracy, a do osoby starszej inaczej niż do nastolatka. Komunikatywność to również świadome wysyłanie sygnałów niewerbalnych i odczytywanie gestów innych ludzi. Osoba o rozwiniętych kompetencjach społecznych potrafi także nawiązywać i podtrzymywać kontakt, dbając o zachowanie „rytmu” rozmowy.  

Dlaczego komunikatywność jest ważna?

Umiejętność mówienia i słuchania jest ważna w wielu zawodach, a w niektórych wręcz kluczowa. Dzięki niej możemy nawiązywać relacje, unikać nieporozumień czy jasno i asertywnie komunikować swoje uczucia, które pojawiły się w związku z określonym wydarzeniem.

Jak rozwijać komunikatywność?

  • Starać się więcej słuchać niż mówić

Człowiek komunikatywny potrafi nawiązać i podtrzymać dialog. Nie można skutecznie się komunikować, nie dopuszczając rozmówcy do głosu. Aktywne słuchanie jest ważne szczególnie w relacjach służbowych, np. usługodawca-klient. Aby pomóc osobie, która zwraca się do nas z problemem, musimy poznać jej potrzeby.

  • Prosić o informację zwrotną

Chcąc się rozwijać, powinniśmy znać swoje słabości. Czasami trudno samodzielnie określić, jakie sfery naszej osobowości wymagają intensywnego doskonalenia. Warto zasięgać opinii innych osób, które mogą dostrzegać nasze braki w zakresie komunikacji. Nie bójmy się prosić np. przełożonych o to, by przesłuchali nagranie naszej telefonicznej rozmowy z klientem i ocenili ją.

  • Wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń w zakresie komunikacji

Warto dokonywać oceny samodzielnie, analizując konkretne sytuacje. Możemy np. wypisać, co zrobiliśmy dobrze oraz gdzie popełniliśmy błędy. Kolejny krok to rozwijanie naszych zalet (np. klarownego formułowania myśli) i eliminowanie niedoskonałości (np. nawyk przerywania rozmówcy).    

  • Uczyć się panowania nad emocjami

Aby skutecznie komunikować się z innymi ludźmi, musimy nauczyć się panować np. nad stresem lub gniewem. Zbyt silne emocje sprawiają, że nie dostrzegamy wielu szczegółów, które mogą mieć wpływ na jakość rozmowy.

  • Dbać o poprawność językową

Osoba komunikatywna potrafi również dobierać właściwe słowa, wypowiadając je w odpowiednim kontekście. Aby poprawniej się wyrażać, możemy np. czytać więcej książek i poszerzać swój zasób słownictwa.

W rozwijaniu komunikatywności oraz innych kompetencji miękkich może pomóc trening umiejętności interpersonalnych, w trakcie którego dowiadujemy się m.in.:

  • jakie są nasze oczekiwania i potrzeby w odniesieniu do kontaktów z ludźmi;
  • jak postrzegają nas inne osoby;
  • czy i jakich trudności doświadczamy w relacjach;
  • w jaki sposób możemy pokonywać swoje ograniczenia;
  • jak wyrażać swoje uczucia.
Oceń artykuł