Porady Kariera i rozwój 10 sposobów na dobre relacje ze współpracownikami
21.12.2017  | 3 min czytania

10 sposobów na dobre relacje ze współpracownikami

21.12.2017  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.77)

Przyjemna atmosfera w miejscu pracy to jeden z powodów, dla których chętnie przychodzimy do firmy. Aby budować zdrowe, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonymi, warto respektować proste zasady, takie jak: wzajemny szacunek, uczciwość czy tolerancja. Duże znaczenie mają również miłe gesty i poczucie humoru.

Relacje panujące w firmie i kultura organizacyjna mogą wpływać na nasze decyzje i wybory dotyczące podjęcia lub zmiany pracy. Atmosfera jest istotnym czynnikiem motywacyjnym. Na pozytywny klimat w firmie składa się co najmniej kilka elementów:

  • Uczciwość

Oszustwo prowadzi do utraty zaufania. Trudno czuć się komfortowo w towarzystwie osoby, która nas zawiodła. Aby cieszyć się przyjemną atmosferą, warto postępować uczciwie, nie kłamiąc i otwarcie rozwiązując konflikty.

  • Lojalność

Istotnym aspektem jest również gotowość wspierania współpracowników w trudnych sytuacjach. Dbanie wyłącznie o te kontakty, które przynoszą nam doraźne korzyści, to przykład braku lojalności. Trudno w ten sposób budować relacje pełne szacunku i zaufania.

  • Wzajemna pomoc

Praca zespołowa umożliwia osiąganie celów, które trudno zrealizować w pojedynkę. Warto też pomagać bezinteresownie. Relacje oparte na życzliwości przynoszą satysfakcję i dobre samopoczucie.

  • Tolerancja dla błędów

Każdemu zdarza się popełnić błąd, dlatego warto okazywać wyrozumiałość osobom, z którymi współpracujemy. Tolerancja ma pewne granice – pobłażliwość i maskowanie notorycznych pomyłek kolegi z pracy, wynikających np. z niedbalstwa, nie działa na jego korzyść.

  • Uwzględnianie różnic temperamentów, upodobań itd.

Filarem dobrych relacji jest również respektowanie tego, że ludzie różnią się pod względem predyspozycji, umiejętności czy charakteru. Kluczowe znaczenie ma odkrycie i zrozumienie różnic wynikających z temperamentu (więcej informacji na ten temat: https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozwoj/typy-osobowosci-jak-rozpoznac-wlasny/).

  • Odpowiednia forma komunikacji

Zauważenie różnic, jakie występują między nami a osobami, z którymi współdziałamy, umożliwia wypracowanie efektywnego sposobu komunikacji. Dzięki temu udaje się unikać nieporozumień, które utrudniają i opóźniają pracę.

  • Respektowanie granic

Spoufalanie się z przełożonym, wścibstwo i brak taktu wywierają negatywny wpływ na relacje. Należy uznawać granice wynikające z charakteru znajomości.

  • Savoir vivre

Kultura osobista to jeden z filarów, na których opierają się kontakty zawodowe. O tym, że jesteśmy dobrze wychowani, świadczą np.: punktualność, słownictwo, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach czy sposób, w jaki się ubieramy.  

  • Miłe gesty

W budowaniu relacji pomagają także drobne, miłe przejawy życzliwości, takie jak  uśmiech czy np. przyniesienie gorącej herbaty przeziębionemu koledze.

  • Żarty w pracy

Skutecznym narzędziem utrzymywania pozytywnej, lekkiej atmosfery jest poczucie humoru. Dobierając żarty, warto uwzględniać poziom wrażliwości osób, którym zamierzamy je opowiedzieć.

Oceń artykuł