Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej

Kategoria
Kalendarz

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Kalendarz

naglowekITPiP2014

21 marca 2014 odbędzie się XVI edycja wiosennych targów pracy i przedsiębiorczości. W trakcie targów swoją ofertę skierowaną do studentów, absolwentów i pracowników naukowych przedstawią przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy oraz organizacje wspierające początkujących biznesmenów.

Tegoroczną edycję uświetni festiwal Studenckich Kół Naukowych. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska, koordynatorami Biuro Karier Studenckich i Samorząd Studencki.

Targi stanowią doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia ułatwiają również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Ich największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Takie warunki sprzyjają wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwalają na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Są również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.

Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych nie tylko Politechniki Śląskiej, ale również i innych uczelni regionu. Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgromadziła blisko 90 wystawców, co pozwoliło nazwać targi organizowane w Politechnice Śląskiej największymi w kraju targami pracy skierowanymi do osób wchodzących dopiero na rynek pracy. W tegorocznej edycji na czele wystawców zgromadziło się aż 12 sponsorów, tj. PWiK w Rybniku, Gillette Poland International, AKE Robotics, TRW Polska, Tenneco Automotive Polska, KGHM Polska Miedź, ProPoint, Urząd Dozoru Technicznego, TAURON Obsługi Klienta, Plastic Omnium Auto Exteriors, Mentor Graphics oraz IBM Polska.

Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek.

Ofertę targową wzbogaci również Festiwal Studenckich Kół Naukowych i organizacji działających w ramach struktur uczelnianych, których działalność świadczy o niezwykłym zaangażowaniu studentów w rozwój swojej wiedzy naukowej i upartym dążeniu do wypracowywania metod w ramach danej dyscypliny naukowej.

Podczas wydarzenia zostaną przeprowadzone badania postaw przedsiębiorczych, kompetencji oraz planów zawodowych wśród studentów i absolwentów oraz wywiady z wyznaczonymi przez daną jednostkę osobami, których celem będzie poznanie potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu nt. dostosowania potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów do możliwości, jakie stwarza im rynek pracy.

Jakość oferty prezentowanej przez wystawców i związanych z nią możliwości rozwoju zawodowego doceniają licznie przybywający na targi studenci, absolwenci i pracownicy naukowi. Szacuje się, że średnia liczba uczestników targów pracy w Politechnice Śląskiej wynosi 8 000, co dowodzi, że idea organizacji wydarzenia została dopasowana do potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego.

Rosnący z roku na rok prestiż wydarzenia i znaczenie w regionie potwierdzają instytucje i osoby udzielające mu patronatu honorowego, tj. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Gliwice i Zabrze.

Patronat medialny nad tegorocznym wydarzeniem objęli: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, magazyn „Semestr” oraz portale pracuj.pl i karieraplus.pl.

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości są niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony są okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.

Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.pl

Kontakt do organizatorów: tel.: 32 237 20 75, fax.: 32 237 15 59, [email protected].

Oceń artykuł


Narzędzia