19.07.2018 | 4 min czytania

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić w przypadku zatrudnienia na czas określony i nieokreślony oraz podczas okresu próbnego. Informację o rezygnacji z pracy należy przekazać pracodawcy słownie, telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Dla bezpieczeństwa warto udokumentować decyzję stosownym wnioskiem o wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma możliwość wypowiedzenia […]

19.07.2018 | 4 min czytania

8 najczęstszych powodów utraty stanowiska

Pracownik może stracić stanowisko na skutek nieefektywnej pracy lub powtarzających się nieobecności w firmie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę lub zastosować zwolnienie dyscyplinarne. Decyzja o rozwiązaniu umowy powinna być odpowiednio uzasadniona. Utrata stanowiska a Kodeks pracy Zgodnie z przepisami pracodawca może rozwiązać umowę o zatrudnieniu pracownika: gdy upłynął okres trwania umowy; gdy praca została wykonana w […]

19.07.2018 | 4 min czytania

Urlop w okresie wypowiedzenia – ABC

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik może skorzystać z przysługującego urlopu. Gdy nie jest możliwe udzielenie dni wolnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Osoba zwalniana dyscyplinarnie nie korzysta z wolnego od pracy, lecz zachowuje prawo do otrzymania rekompensaty za płatny urlop. Urlop wypoczynkowy prawem pracownika Pracownik zatrudniony […]