09.08.2017 | 0

Rozwiązanie umowy o pracę – co należy wiedzieć?

Stosunek pracy może zerwać pracodawca i pracownik. Umowa terminowa wygasa samoczynnie, po upływie określonego czasu. Zatrudniający może, ale nie musi jej przedłużyć. Tryby rozwiązania umowy o pracę Zgodnie z art. 30 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) umowa o pracę ulega rozwiązaniu: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który została zawarta, z dniem […]

09.08.2017 | 0

10 czynników, które mogą motywować do pracy

Rozważając przyjęcie oferty zatrudnienia, warto uwzględnić różne czynniki i zastanowić się, co jest dla Ciebie ważne. Dysponując taką wiedzą, możesz skorzystać z propozycji, która będzie najkorzystniejsza.   Pytanie o motywację często pojawia się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zanim spotkasz się z rekruterem, określ, co sprawia, że zyskujesz chęć do działania. 1. Dobra atmosfera Pobyt w […]

09.08.2017 | 0

Metody i techniki zarządzania firmą

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wiedzy i zaangażowania. Bez rzetelnego przygotowania teoretycznego trudno wyznaczać cele i mobilizować pracowników.  Ważnym czynnikiem jest również doświadczenie. Przedstawiamy najważniejsze metody i techniki zarządzania firmą, których stosowanie sprzyja osiąganiu sukcesów. Przykładowe metody zarządzania stosowane w firmach: 1. Benchmarking (badania porównawcze) Prowadzenie analizy porównawczej polega na zestawianiu praktyk wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie ze […]