19.10.2017 | 0

Urlop wypoczynkowy na umowie-zleceniu? Zasady i wyjątki

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jest jednym z najważniejszych uprawnień pracowniczych i nie można z niego zrezygnować. Zleceniobiorcy nie mają ustawowego prawa do płatnej przerwy w pracy. Nie oznacza to, że nie mogą korzystać z płatnych dni wolnych.    Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o […]

19.10.2017 | 0

Czy wykonawcy dzieła przysługuje ubezpieczenie?

Umowa o dzieło nie stanowi odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. To oznacza, że od wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie dzieła, nie odprowadza się składek ZUS. Chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność materialną, wykonawca może samodzielnie wykupić ubezpieczenie OC.   Praca na umowę o dzieło a ubezpieczenie społeczne Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz umowy-zlecenie rodzi obowiązek […]

19.10.2017 | 0

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Narażenie pracodawcy na szkodę wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustalona jest maksymalna wysokość rekompensaty. Zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła mają obowiązek naprawić usterki. Odpowiedzialność finansowa pracownika Informacje dotyczące odpowiedzialności materialnej, jaka spoczywa na pracowniku, znajdują się w dziale V kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Zatrudniony, który naraził pracodawcę na […]