19.07.2018 | 4 min czytania

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić w przypadku zatrudnienia na czas określony i nieokreślony oraz podczas okresu próbnego. Informację o rezygnacji z pracy należy przekazać pracodawcy słownie, telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Dla bezpieczeństwa warto udokumentować decyzję stosownym wnioskiem o wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma możliwość wypowiedzenia […]

19.07.2018 | 4 min czytania

Procedura rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na trzy sposoby, m.in. na mocy porozumienia stron. Sposób jest niekonfliktowy, a pozostały okres zatrudnienia ustala się indywidualnie z pracodawcą. Należy złożyć stosowną prośbę do szefa i zaproponować datę rozwiązania współpracy. Rozwiązanie umowy o pracę Umowę o pracę, niezależnie od okresu trwania, można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ze […]

19.07.2018 | 4 min czytania

8 najczęstszych powodów utraty stanowiska

Pracownik może stracić stanowisko na skutek nieefektywnej pracy lub powtarzających się nieobecności w firmie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę lub zastosować zwolnienie dyscyplinarne. Decyzja o rozwiązaniu umowy powinna być odpowiednio uzasadniona. Utrata stanowiska a Kodeks pracy Zgodnie z przepisami pracodawca może rozwiązać umowę o zatrudnieniu pracownika: gdy upłynął okres trwania umowy; gdy praca została wykonana w […]