19.10.2017

Ile kilogramów może dźwigać pracownik?

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do jego obowiązków należy również nadzorowanie, czy normy BHP są w firmie przestrzegane. Za ich ignorowanie grozi zatrudniającemu kara grzywny. Nie może on też wymagać od podwładnych np. dźwigania przedmiotów o zbyt dużej wadze.    Podnoszenie ciężarów w pracy – przepisy Normy dotyczące ciężaru […]

19.10.2017

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

Nauczyciele, żołnierze, policjanci, górnicy – to przykładowe grupy pracowników, które mogą pobierać świadczenie emerytalne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Lista zatrudnionych, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, jest dłuższa. Znajdują się na niej również osoby pracujące w szczególnych warunkach.    Wcześniejsza emerytura a praca w szczególnych warunkach Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym […]

19.10.2017

Kiedy można zmienić termin zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

Pracownik nie może zrezygnować z prawa do urlopu wypoczynkowego. Termin płatnej przerwy w pracy ustala pracodawca, rozpatrując wnioski zatrudnionych. Plan urlopów może, a czasami musi zostać zmodyfikowany ze względu na wystąpienie ważnych przyczyn. Prawo do urlopu Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (dział VII: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do […]