19.10.2017 | 0

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim

Osoby – zatrudnione na podstawie umowy o pracę – mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Mogą korzystać również z urlopów: macierzyńskiego oraz na zasadach urlopu macierzyńskiego. Przysługują im także urlopy: ojcowski, rodzicielski i wychowawczy.    Urlopy udzielane w związku z narodzinami lub przysposobieniem dziecka Urlop macierzyński i „tacierzyński” (art. 180 […]

19.10.2017 | 0

Praca w pozycji stojącej – prawa pracownika

Pracownicy produkcyjni i sprzedawcy – to przykładowe grupy zatrudnionych, którzy wykonują swoją pracę na stojąco. Pozostawanie przez 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w pozycji stojącej może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Warto więc przestrzegać norm BHP. Wpływ pracy w pozycji stojącej na zdrowie pracownika Żylaki, dolegliwości układu krążenia, bóle kręgosłupa, haluksy – to […]

19.10.2017 | 0

Okresy nauki – jak wpływają na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Czas trwania urlopu wypoczynkowego to 20 lub 26 dni – w zależności od tzw. stażu urlopowego. O liczbie przysługujących dni wolnych decyduje nie tylko staż pracy, ale również okresy nauki. Urlop wypoczynkowy – kodeks pracy Przepisy dotyczące corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego znajdują się w art. 152-173 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Wykonując swoje obowiązki na […]