Jakie umiejętności wpisać w CV?

Kategoria
CV i list motywacyjny

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.92/5 (26)
Ocena treści 3.92/5 (26)

Curriculum Vitae – zawieramy w nim informacje o sobie, które mogą wzbudzić zainteresowanie pracodawcy. Dokonania zawodowe i dodatkowe umiejętności wpływają na sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez rekrutera. O czym konkretnie wspominać w CV, a jakie treści pomijać?

Najbardziej pożądane umiejętności w CV

Uniwersalne i specjalistyczne kompetencje to coś, na co pracodawcy zwracają szczególną uwagę.

1. Wymagane w  ogłoszeniu umiejętności w pracy

Zapoznajmy się ze stroną firmową pracodawcy i zakładką „Kariera”, aby dowiedzieć się więcej o działalności organizacji, jej kulturze i wartościach, jakimi się kieruje. W części CV, przeznaczonej na opisanie swoich kwalifikacji i kompetencji, odnieśmy się do każdego z wymagań podanych w ofercie pracy.

2. Obsługa komputera

Umiejętności, które współcześnie są najbardziej pożądane, wiążą się z obsługą komputera. Chodzi o znajomość programów niezbędnych do pracy na konkretnym stanowisku. Otwartość na zmiany i chęć do nauki są również bardzo cenione, zwłaszcza przy tak szybkim rozwoju techniki.

3. Kwalifikacje związane z zawodem

W CV wspomnijmy o umiejętnościach ściśle dotyczących konkretnego zawodu. Przykładowo, osoba, która ubiega się o pracę w charakterze specjalisty PR, powinna sprawnie przygotowywać informacje prasowe, a księgowa musi posiadać kompetencje w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od trenera/szkoleniowca oczekuje się, że będzie wykazywać się umiejętnością prowadzenia kursów i szkoleń. Pisząc o takim doświadczeniu, powołujmy się na konkretne zadania i przykłady, nie pomijając także liczby godzin przeprowadzonych treningów.

4. Zarządzanie zespołem

Dla osób ubiegających się o pracę na stanowisku menedżerskim, ważną umiejętnością jest sprawne zarządzanie zespołem. Zawsze wskazujmy wielkość grupy, którą kierowaliśmy.

5. Praca grupowa i komunikatywność

Pracodawcy wysoko cenią u pracowników kompetencje społeczne, ponieważ wpływają one na poziom komunikacji pomiędzy zatrudnionymi, a także na atmosferę w pracy.

6. Zarządzanie sobą w czasie

Umiejętność planowania i organizacji pracy wpływa na efektywność, dlatego pracodawcy oczekują jej od kandydatów. Ważna jest także zdolność zarządzania projektami.

Jakich umiejętności nie wpisywać?

Wpisując kompetencje miękkie tj. punktualność, kreatywność, orientacja na cel czy odporność na stres, odnośmy się do konkretnych przykładów i faktów. Stosowanie uogólnień niewiele mówi potencjalnemu pracodawcy, natomiast umiejętność argumentowania zwiększa naszą wiarygodność. O komunikatywności wspominajmy w kontekście doświadczenia pracy z klientem, o odporności na stres – opisując wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Tworząc CV, skupmy się na informacjach, które mogą być ważne dla potencjalnego pracodawcy, unikajmy natomiast wpisywania danych nieistotnych z punktu widzenia osoby zatrudniającej. Dobrze napisane CV, które wyróżnia się na tle innych, może stać się  przepustką do kariery.

Oceń artykuł


Narzędzia