Prawo o rozmowie kwalifikacyjnej, czyli o co może pytać pracodawca?

Kategoria
bezpieczna rekrutacja

Autor wpisu
admin

Business people conversationStawiając się na rozmowę kwalifikacyjną, większość z nas zastanawia się nad tym, jakie nietypowe pytania otrzyma. Nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre kwestie – standardowe – są niedopuszczalne przez prawo.

Potencjalny pracodawca nie może pytać m.in. o kwestie związane z:

 • rasą,
 • religią,
 • narodowością,
 • poglądami politycznymi,
 • stanem zdrowia,
 • orientacją seksualną.

 

Oczywiście w niektórych sytuacjach prawo dopuszcza takie pytania – np. pytanie o wyznanie w sytuacji, jeśli ktoś stara się o pracę w strukturach ruchu religijnego, kościoła, związku wyznaniowego.

 

Zgodnie z prawem pracy pracodawca od kandydata może jedynie żądać następujących danych:

 • imienia (bądź imion) i nazwisko,
 • imion rodziców,
 • daty urodzenia,
 • miejsca zamieszkania,
 • wykształcenia,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 

Lista ta poszerza się w odniesieniu do pracownika o dwie kwestie:

 • inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numer PESEL.

 

 

Oceń artykuł


Narzędzia