Bezpieczna praca za granicą

Autor wpisu
admin
Autor wpisu admin

iStock_000001697375XSmallOferty pracy informujące o możliwości podjęcia zatrudnienia – czasowego lub stałego – za granicą mogą często okazać się zdradliwe i szkodliwe. Zamiast legalnego zatrudnienia można nie tylko stracić pieniądze, ale – w najgorszych przypadkach – stać się ofiarą procederu handlu ludźmi. Dlatego należy bardzo dokładnie analizować wszelkie oferty rekrutacji zagranicznej.

 

 

Na co zwracać uwagę?

 • Brak nazwy pracodawcy lub firmy pośrednictwa pracy.
 • Brak danych teleadresowych .
 • Brak szczegółów zatrudnienia, np. okresu pracy, wynagrodzenia, wymagań formalnych.
 • Nieudolne podszywanie się pod legalnego pracodawcę.
 • Odsyłanie do serwisów obcojęzycznych po szczegóły zatrudnienia.
 • Namawianie do zadzwonienia pod płatnym numerem w celu uzyskania szczegółów zatrudnienia.
 • Przekierowywanie do zewnętrznych serwisów internetowych w celu pobrania broszury.
 • Namawianie do wysłania listu ze znaczkiem zwrotnym.
 • Zbyt częste pojawianie się tego samego ogłoszenia online

 

Aby ustrzec się przed niebezpieczeństwem, powinno się zwrócić uwagę na to:

 • czy ogłoszenie podaje numer certyfikatu agencji zatrudnienia;
 • czy agencja pośrednictwa widnieje w wykazie certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia – www.kraz.praca.gov.pl;
 • czy w internecie widnieją wpisy i opinie o pracy i pracodawcy;
 • czy firma lub agencja stosuje praktyki na pograniczu prawa lub np. pobiera od kandydatów niedozwolone opłaty;
 • czy dana agencja posiada umowę z konkretnym pracodawcą;
 • czy agencja oferująca ogłoszenia o pracę za granicą posiada prawdziwe numery telefonów stacjonarnych oraz czy adresy poczty elektronicznej zarejestrowane są w domenie agencji.

 

Jeżeli zaś już uda się zweryfikować legalność oferty pracy, pamiętaj też, że prawidłowa umowa powinna zawierać:

 

 • nazwę pracodawcy za granicą wraz z dokładnym adresem,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj zatrudnienia, warunki pracy oraz świadczenia socjalne przysługujące osobie kierowanej do pracy poza granicami kraju,
 • warunki ubezpieczenia społecznego,
 • szczegóły ubezpieczenia zdrowotnego oraz NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków),
 • zakres odpowiedzialności cywilnej obu stron w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • obowiązki i uprawnienia osoby podejmującej pracę za granicą,
 • opłaty pobierane przez agencję.

 

Oceń artykuł


Narzędzia