25.01.2018

Kiedy rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Nagły i długotrwały wyjazd, choroba bliskiej osoby czy konflikt ze współpracownikiem – to przykładowe sytuacje, w których warto zdecydować się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Występując z taką propozycją, liczmy się jednak z decyzją odmowną.    Porozumienie stron – art. 30 kodeksu pracy Zawarcie porozumienia z pracodawcą to najkorzystniejszy sposób rozwiązania umowy. Wybierając go, […]

25.01.2018

Co grozi za spóźnianie się do pracy?

Punktualność jest jedną z istotniejszych kompetencji miękkich, na które zwracają uwagę pracodawcy. Notoryczne spóźnianie się wywiera niekorzystny wpływ na wizerunek pracownika. Może też pociągać za sobą inne skutki, np. utratę zaufania lub kary pieniężne.   Konsekwencje spóźnienia Jednym z obowiązków pracowniczych jest pozostawanie w gotowości do pracy w wyznaczonych godzinach. Rozpoczynając pracę, powinniśmy mieć na […]

25.01.2018

Obniżka pensji – kiedy jest możliwa?

Pracodawca ma prawo obniżyć nasze wynagrodzenie, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Może to zrobić także wtedy, gdy wykonujemy swoje obowiązki nierzetelnie. Jeśli przełożony chce zmienić w umowie zapis dotyczący wynagrodzenia, powinien zaproponować porozumienie lub wręczyć wypowiedzenie zmieniające. Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) obniżenie pensji pracownika jest dopuszczalne tylko w określonych okolicznościach, takich jak: […]