Wyniki wyszukiwania dla "assessment center" (309)

22.04.2018 |  2 min

Assessment Center

Assessment Center – metoda rekrutacji, której celem jest weryfikacja umiejętności kandydatów ubiegających się o określoną posadę. Uczestnicy sesji Assessment Center mierzą się np. z zadaniami symulacyjnymi, odgrywają role, przygotowują prezentacje, biorą udział w  dyskusjach grupowych, a także dokonują analizy konkretnych przypadków (case study). Kompetencje kandydatów są oceniane przez asesorów – zespół ekspertów kierujących się jasnymi

19.04.2016 |  3 min

Jak przygotować się do assessment center?

Chociaż sesje assessment center cieszą się w firmach dużą popularnością, to jednak wielu kandydatów czuje obawy i opór przed tą formą selekcji przyszłych pracowników. Podpowiadamy, czego się po niej spodziewać i o co zadbać, zanim przekroczysz próg sali rekrutacyjnej. Dowiedz się, jak się przygotować do assessment center, tak aby w pełni wykorzystać swoją szansę i

26.06.2018 |  4 min

Assessment Center – jak się przygotować?

Sesja Assessment Center, przeprowadzona przez przeszkolonych rekruterów, pozwala ocenić praktyczne zdolności kandydata do pracy. Przygotuj się do tego etapu rekrutacji – bądź wypoczęty i zaangażuj się w zadania. Co to jest Assessment Center? Assessment Center to skuteczny sposób na sprawdzenie potencjału oraz umiejętności kandydata starającego się o pracę. Podczas wieloetapowego procesu symulowane są warunki, z

19.07.2018 |  4 min

8 błędów popełnianych podczas Assessment Center

Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie zatrudnienia i uzyskać wysoki wynik – postaw na autentyczność i zachowuj się naturalnie. Podczas sesji Assessment Center bądź aktywny, ale nie narzucaj innym swojego zdania i pozwól uczestnikom w pełni się wypowiedzieć. Nie sprawdzaj reakcji asesora w trakcie wygłaszania swoich wniosków. Jakich błędów nie popełniać podczas Assessment Center –

10.11.2017

Jak przebiega sesja Assessment Center?

Sesja Assessment Center służy weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy. Osoby uczestniczące w AC rozwiązują różne zadania, dzięki czemu można sprawdzić ich umiejętności oraz stopień dopasowania do stanowiska i kultury organizacyjnej. Potencjalnych pracowników obserwuje zespół ekspertów. Przebieg Assessment Center Przed przeprowadzeniem sesji ustala się profil kompetencyjny, tzn. określa się charakterystykę osoby pracującej na określonym stanowisku. Kolejny

13.09.2018 |  4 min

5 mitów na temat Assessment Centre

Analiza dokumentów rekrutacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna i Assessment Centre – to przykładowe metody oceny kandydatów stosowane przez rekruterów. Im więcej wiesz o przebiegu rekrutacji, tym lepiej możesz się do niej przygotować. Assessment Centre – case study, symulacje, dyskusje Uczestnicząc w Assessment Centre, mierzysz się z różnymi zadaniami. Możesz np. zostać poproszony o zhierarchizowanie i wykonanie konkretnych

28.11.2017

Rekrutacja i selekcja – na czym polega różnica?

Rekrutacja do pracy polega na doborze kandydatów, którzy spełniają wymagania przypisane do stanowiska. Stosuje się takie metody, jak: analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, testy, sesja Assessment Center lub ocena referencji. Selekcję można uznać za jeden z etapów rekrutacji, rozumianej jako szerszy proces pozyskiwania nowych pracowników. Przebieg rekrutacji i selekcji Prowadzenie rekrutacji polega na pozyskiwaniu kandydatów.

10.10.2018 |  4 min

7 ciekawych przykładów, jak może wyglądać rekrutacja

Scenki, niekonwencjonalne pytania, a nawet zabawa w podchody – firmy prześcigają się w wyszukiwaniu nietuzinkowych metod rekrutacji. Aby korzystnie się zaprezentować, warto nie tylko podnosić kwalifikacje zawodowe, ale również rozwijać kreatywność. Przeczytaj, z jakich elementów może się składać nietypowa rekrutacja do pracy. Z artykułu dowiesz się: • Jakie oryginalne sposoby rekrutacji do pracy stosują firmy?

30.05.2017 |  4 min

5 błędów, których lepiej unikać podczas sesji Assessment Center

Assessment Center to metoda selekcji, która potrafi budzić emocje. Wymaga od uczestników dużego zaangażowania i skupienia. Dzięki różnorodnym zadaniom i ćwiczeniom można ocenić, jak w praktyce kandydat będzie sobie radzić na wybranym stanowisku. Sprawdź, o co zadbać i jakich błędów się wystrzegać.  1.Brak przygotowania Metoda Assessment Center wiąże się ze złożonością i wielością zadań. Nie

07.04.2018 |  1 min

Kandydat - kto to jest?

Kandydat – osoba ubiegająca się o staż, stanowisko, funkcję itd. Swoje oczekiwania i wymagania wobec kandydatów pracodawcy formułują w ogłoszeniach i ofertach pracy.  Kandydat powinien wykazać się  określonymi kompetencjami podczas procesu rekrutacji i selekcji, czyli  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i w ramach poszczególnych etapów, np. sesji Assessment Center. Wykonując różne zadania i testy, a także

03.04.2018 |  1 min

Co to jest rekrutacja?

Rekrutacja (nabór) – pozyskiwanie i wybór kandydatów, którzy spełniają wymagania stawiane na danym  stanowisku. Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Wiąże się m.in. z weryfikacją dokumentów aplikacyjnych oraz selekcją, polegającą na wyłonieniu osób, które mają kluczowe  umiejętności i predyspozycje do wykonywania  określonych zadań. Rekrutacja może być prowadzona przez pracowników działu HR, korzystających z metod

21.12.2017

Etapy rekrutacji – co warto wiedzieć?

Udział w rekrutacji wymaga przygotowania. Każdy jej etap niesie ze sobą nowe wyzwania. CV i list motywacyjny to elementy, dzięki którym mamy szansę otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Zdarza się, że w tracie rekrutacji wykonujemy również testy, np. psychologiczne i numeryczne oraz uczestniczymy w sesji Assessment Center. Prowadzeniem naboru kandydatów do pracy zajmują się pracownicy