19.07.2018 | 4 min czytania

Procedura rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na trzy sposoby, m.in. na mocy porozumienia stron. Sposób jest niekonfliktowy, a pozostały okres zatrudnienia ustala się indywidualnie z pracodawcą. Należy złożyć stosowną prośbę do szefa i zaproponować datę rozwiązania współpracy. Rozwiązanie umowy o pracę Umowę o pracę, niezależnie od okresu trwania, można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ze […]

19.07.2018 | 4 min czytania

8 najczęstszych powodów utraty stanowiska

Pracownik może stracić stanowisko na skutek nieefektywnej pracy lub powtarzających się nieobecności w firmie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę lub zastosować zwolnienie dyscyplinarne. Decyzja o rozwiązaniu umowy powinna być odpowiednio uzasadniona. Utrata stanowiska a Kodeks pracy Zgodnie z przepisami pracodawca może rozwiązać umowę o zatrudnieniu pracownika: gdy upłynął okres trwania umowy; gdy praca została wykonana w […]

19.07.2018 | 4 min czytania

Urlop w okresie wypowiedzenia – ABC

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik może skorzystać z przysługującego urlopu. Gdy nie jest możliwe udzielenie dni wolnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Osoba zwalniana dyscyplinarnie nie korzysta z wolnego od pracy, lecz zachowuje prawo do otrzymania rekompensaty za płatny urlop. Urlop wypoczynkowy prawem pracownika Pracownik zatrudniony […]